Temat ważny, temat na czasie…

Temat ważny, temat na czasie…

Naszym czytelnikom umożliwiamy dostęp online do pełnego tekstu książki na platformie libra​.ibuk​.pl. W bibliotece dostęp nie wymaga logowania, a poza wewnętrzną siecią można użyć PIN‑u otrzymanego w wypożyczalni.

Osoby jadące na rowerach, hulajnogach na tle wielkiego miasta na okładce książki "Gospodarka współdzielenia".© Wydaw UE w Katowicach

Monografię poświęcono zagadnieniu miejskiego kontekstu gospodarki współdzielenia, z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do kwestii zależności między przestrzeniami publicznymi a skłonnością do współdzielenia.

Tezą rozważań uczyniono to, że gospodarka współdzielenia w miastach jest pożądanym zjawiskiem, poprawiającym jakość społeczności miejskiej. Tak postawioną kwestię zweryfikowano w ramach badań ankietowych, dotyczących zagadnień współdzielenia w czasie pandemii i po jej zakończeniu.

Przedstawiona analiza dotycząca świadomości istnienia różnych zastosowań sharing economy w zakresie realizowania przemieszczeń w mieście poprowadziła do wniosku, że w każdym przypadku badacz otrzymał wyniki, których interpretacja zależna jest od wielu zmiennych socjodemograficznych.

Zauważono, że poziom świadomości użytkowników miast dotyczący tych zastosowań jest wysoki, ale cechuje go także zmienność w czasie. Przyszłość gospodarki współdzielenia w mieście będzie więc zależna od zestawu różnych zmiennych, innych niż te, które obserwowano w czasie pandemii.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1. Gospodarka współdzielenia
1.1. Geneza gospodarki współdzielenia
1.2. Gospodarka współdzielenia na tle innych koncepcji 
1.3. Budowanie wzajemnych związków i organizowanie społeczności
Rozdział 2. Miasto jako środowisko współdzielenia 
2.1. Miasto jako przestrzeń 
2.2. Przestrzeń publiczna jako szczególny zasób 
2.3. Przesłanki tworzenia modeli przestrzeni 
2.4. Cechy wartościujące przestrzenie miejskie 
Rozdział 3. Miasto jako przestrzeń kontaktów międzyludzkich 
3.1. Miasto jako doznanie estetyczne 
3.2. Miasto jako środowisko sprzyjające współdzieleniu 
3.3. Współdzielenie w aspekcie logistyki miasta
Rozdział 4. Wpływ pandemii na zmiany zachowań i percepcji gospodarki współdzielenia mieszkańców miast 
4.1. Posiadanie rzeczy i konsumpcjonizm
4.2. Wykorzystywanie używanych rzeczy
4.3. Atrakcyjność rożnych aspektów gospodarki współdzielenia
4.4. Świadomość zastosowań gospodarki współdzielenia
4.5. Korzystanie z różnych zastosowań gospodarki współdzielenia po pandemii 
4.6. Ocena wiarygodności platform gospodarki współdzielenia 
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Informacja o autorach 
opis wydawcy, fragment okładki © Wydaw. UE w Katowicach