Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Wydział Udostępniania Zbiorów
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Muzeum Oświaty
Wydział Administracyjno-Gospodarczy