Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMADZENIAOPRACOWANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ INFORMACJIWSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
MUZEUM OŚWIATY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY