Spotkanie uczestników sieci jęz. angielskiego

Spotkanie uczestników sieci jęz. angielskiego

W czytelni odbyło się kolejne spotkanie uczestników sieci nauczycieli języka angielskiego pod opieką konsultanta z KPCN‑u w Bydgoszczy, p. Justyna Adamskiej. Tym razem tematem przewodnim była wymiana pomysłów dydaktycznych, które można zastosować na lekcji języka angielskiego. Nauczyciele bibliotekarze zaprezentowali zbiory audiowizualne, w szczególności gry językowe, nie tylko planszowe, oraz zdydaktyzowane filmy, które można użyć na lekcjach języka angielskiego jako formy powtórzenia i utrwalenia materiału językowego poprzez zabawę.

Alina Melnicka-Zygmunt