Spotkanie germanistów

Spotkanie germanistów

Każda druga sobota września (od 2001 roku) w Niemczech obchodzona jest jako Dzień Języka Niemieckiego. Dzień ten ma zachęcać Niemców, ale także i wszystkich innych miłośników języka niemieckiego do jak najczęstszego używania niemieckiego pozbawionego zapożyczeń z innych języków (głównie chodzi o anglicyzmy). Dzień Języka Niemieckiego jest inicjatywą Związku Języka Niemieckiego – Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS). W związku z tym dniem na terenie całych Niemiec organizowane są różne ciekawe wydarzenia.

W sobotę 10.09.2022 r. obchodziliśmy Dzień Języka Niemieckiego. Z tej okazji zaprosiliśmy do biblioteki nauczycieli germanistów z naszego regionu działających w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego. Gościliśmy również panią Katarzynę Zajączkowską, certyfikowaną trenerkę oświaty, edukacji włączającej, trenerkę procesowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych, metodyczkę oraz autorkę publikacji w obszarze edukacji, która specjalizuje się we wspieraniu pracowników oświaty i biznesu w rozwoju osobistym i zawodowym oraz tworzy narzędzia edukacyjne. Przeprowadziła ona bardzo ciekawe warsztaty pt. „Myślenie krytyczne w edukacji”, na których nauczyciele poznali konkretne metody i narzędzia do kształtowania myślenia krytycznego – kompetencji XXI wieku:

  • zaznajomili się, czym jest myślenie krytyczne i jaki jest jego cel w edukacji,
  • poznali konkretne narzędzia do kształtowania postaw myślenia krytycznego,
  • przećwiczyli wszystkie poznane narzędzia, które można natychmiast zastosować na swoich lekcjach,
  • dowiedzieli się jak efektywnie kształtować kompetencje kluczowe i rozwijać kompetencje miękkie u swoich uczniów.

Nabyte umiejętności na pewno poprawią efektywność i atrakcyjność warsztatu pracy każdego nauczyciela języka niemieckiego.

Wszystkim zgromadzonym została przedstawiona oferta edukacyjna naszej biblioteki, jak również nowości z księgozbioru oraz nowości z Medioteki Instytutu Gethego.

Przy okazji warsztatów polecamy książki o krytycznym myśleniu, np.:
Okładka książki "Praktyczny przewodnik po myśleniu krytycznym". Grafika przedstawia puzzle w kształcie serca, tytuł oraz nazwę redaktora. © Wydaw. Pedagogiczne ZNP

Praktyczny przewodnik po myśleniu krytycznym w edukacji
/ pod red. M. Winiarka.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o, 2022
Sygnatury 172635, 172634

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostępniania Zbiorów