Rozwój osobisty

Rozwój osobisty

W czasie ferii zimowych nauczycielom i uczniom polecamy lekturę książek dotyczących rozwoju osobistego. W zbiorach naszej biblioteki znajdują się poradniki o zarządzaniu sobą, zapamiętywaniu i doskonaleniu wiedzy, inteligencji emocjonalnej, poczuciu własnej wartości, o poznawaniu własnych predyspozycji, rozwiazywaniu problemów i pokonywaniu lęków, a także o innych zagadnieniach związanych z samorealizacją.

Życzymy udanego odpoczynku i ciekawej lektury!

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych z lat 2020 – 2021 opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy

rozw-osob-21