Nowości na bibliotecznej półce – marzec ’24

Nowości na bibliotecznej półce – marzec ’24

Prezentujemy wybrane publikacje włączone do księgozbioru biblioteki w ostatnim czasie. Z pewnością znajdą swoich czytelników.

Pluszowy miś na okładce książki pt ."Ja ci wierzę".© eSPeJa ci wierzę : o zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki wykorzystywania / z Ewą Kusz rozmawia Małgorzata Terlikowska. – Wydanie I. – Kraków : eSPe, 2023.

Sygn. 172104

Trudno zmierzyć się z myślą, że statystycznie dwoje lub troje dzieci w każdej klasie doświadczyło jakiejś formy wykorzystania seksualnego. Społeczna świadomość, jak ogromnym ciężarem bywa trauma związana z wykorzystaniem, jest wciąż zbyt mała, by móc stworzyć skuteczny system ochrony dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze wagę tego tematu, autorki podejmują trudne wyzwanie uwrażliwienia rodziców, pedagogów i duszpasterzy na to zjawisko. Wyjaśniają, czym jest wykorzystanie seksualne, podpowiadają, jak adekwatnie reagować na sygnały płynące od dziecka, i wskazują skuteczne sposoby prewencji.

Drzewo obwieszone medalami na okładce książki pt. "Jak zaangażować uczniów w naukę...".© DifinJak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole : poradnik dla nauczycieli / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2023.

Sygn. 172334, 172335

Poradnik przedstawia optymalny klimat szkoły, który sprzyja efektywnemu uczeniu się. Szkoła ukazana za pomocą metafory drzewa skupia w sobie wiele komponentów, z których każdy odgrywa konkretną rolę w zapewnieniu uczniom dobrostanu – zarówno w perspektywie „tu i teraz”, jak i w odniesieniu do przyszłości (i dorosłości). Ustalenia teoretyczne wsparte są solidnie opracowaną obudową metodyczną w postaci scenariuszy i kart pracy. Dzięki temu poradnik jest materiałem, który nie tylko może zachęcić nauczycieli do refleksji nad własnym ogródkiem dydaktycznym, ale także od razu dostarczyć gotowe rozwiązania do codziennej pracy z uczniami i ich rodzicami.

Poradnik zawiera konkretne wskazówki, jakie można podejmować, aby uczeń był bardziej zaangażowany w naukę i w jaki sposób stworzyć dobry klimat w szkole, tak, aby uczniom pracowało się jak najlepiej. Poradnik skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców związanych z pracą w edukacji oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym (nauczyciele, pracownicy oświatowi, psycholodzy, pedagodzy, studenci psychologii i pedagogiki, rodzice).

Grzyby, liście, owoce jarzębiny na okładce książki pt. "Lasoterapia z dziećmi".© DragonLasoterapia z dziećmi / Agata Preuss, Dorota Zaniewska. – Wydanie I. – Bielsko-Biała : Dragon, © copyright 2022.

Sygn. 172170, 172171

Poradnik dla rodziców, nauczycieli i pedagogów, którzy w pracy z dziećmi chcą korzystać z możliwości, jakie daje las.

Z książki dowiesz się:

  • jaki wpływ na rozwój dziecka ma więź z naturą i dlaczego jej deficyt jest szkodliwy
  • jak włączać las do życia dziecka w każdym wieku – od niemowlaka aż do nastolatka
  • czym są przedszkola leśne i leśne place zabaw
  • jak zaplanować leśne aktywności z dziećmi, by były zarówno interesujące, jak i bezpieczne

Poradnik zawiera inspiracje do wycieczek indywidualnych i zajęć grupowych, ćwiczenia, które można wykorzystać podczas pracy z dziećmi w lesie, oraz podpowiedzi, jak przygotować się do leśnych wypraw, by były bezpieczne i komfortowe dla wszystkich uczestników.

Dłoń starszej osoby położona na otwartej dłoni drugiej osoby na okładce książki "Metody i techniki pracy z osobami starszymi...".© DifinMetody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / redakcja naukowa Ewa Grudziewska ; autorzy Katarzyna Ziomek-Michalak, Arkadiusz Korycki. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172172, 172173

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.

Publikacja zawiera wskazania metodyczne do pracy socjalnej z osobami starszymi, a także osobami doświadczającymi chorób otępiennych i ich rodzin. Wśród wybranych metod i technik przedstawiono: konferencję grupy rodzinnej, dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, kontrakt, projekt socjalny, analiza SWOT. Wybrane działania metodyczne nie są przypadkowe, ponieważ chodzi przede wszystkim o pokazanie, jak różne metody i techniki mogą być zastosowane w pracy z klientami pomocy społecznej i ich rodzinami w oparciu o ideę pomagania osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Człowiek pomaga drugiemu wspiąć się na wierzchołek góry - na okładce książki pt. "Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi...".© DifinMetody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172174, 172175

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.

Publikacja zawiera wskazania metodyczne do pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, z niepełnosprawnościami oraz doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Wśród wybranych metod i technik przedstawiono: konferencję grupy rodzinnej, dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, kontrakt, projekt socjalny, Kręgi Wsparcia. Wybrane działania metodyczne nie są przypadkowe, ponieważ chodzi przede wszystkim o pokazanie, jak różne metody i techniki mogą być zastosowane w pracy z klientami pomocy społecznej i ich rodzinami w oparciu o ideę pomagania osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczając różnorodnych trudności, problemów czy też kryzysów.

Kolaż zdjęć dzieci i dorosłych w szkole, na rowerach, przy stole na okładce książki pt. "Sukces życiowy...".© DifinSukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2023.

Sygn. 172207, 172208

Monografia jest publikacją dotyczącą Sukcesu życiowego z serii wydanych książek: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy oraz Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym.

Bieżąca edycja z 2021 roku ma na celu udostępnienie wszystkim zainteresowanym tekstów przybliżających współczesną problematykę sukcesu życiowego. Autorzy reprezentują zróżnicowane konteksty tego zagadnienia, tak jak niejednorodne i subiektywne jest samo pojęcie „sukces życiowy”. W książce znajdują się teksty napisane przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie, placówki czy instytucje. Poruszają one zagadnienia związane z sukcesem życiowym w kontekście trwającej pandemii COVID-19. To swoiste vademecum informacji z zakresu tematyki sukcesu życiowego uwzględniające specyfikę zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV‑2 oraz stan rzeczywisty.

Lektura publikacji sprzyjać może przede wszystkim realizacji osobistych planów i życiowych zamierzeń zarówno uczniów, studentów czy aktywnych zawodowo osób pracujących. Może również stanowić ważny element w pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, coachów czy edukatorów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Uśmiechnięty chłopiec w białej koszuli, kamizelce i z muszką, z książką na głowie, na okładce książki pt. "Niezwykłe dzieci, nieobce języki".© ImpulsNiezwykłe dzieci, nieobce języki : o indywidualizacji w kształceniu językowym / Katarzyna Karpińska-Szaj. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2022.

Sygn. 172337, 172338

Książka składa się z trzech części. W pierwszej staram się scharakteryzować specyfikę specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, u których rozwój kompetencji językowych wymaga odpowiedniej stymulacji i wsparcia. Formułuję zatem specyficzną kategorię potrzeb edukacyjnych: specjalne potrzeby językowe, które odnoszą się do przebiegu i skuteczności komunikacji językowej, ale też (a czasami przede wszystkim) do rozwoju poznawczego i społecznego uczniów. Drugą część poświęcam zasadzie indywidualizacji w kształceniu językowym, w szczególności w nauce języków obcych. Możliwości indywidualizowania ścieżek edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami językowymi charakteryzuję w perspektywie nauczania włączającego. W proponowanym podejściu projektowanie i realizacja indywidualnych ścieżek kształcenia językowego obejmują działania synergiczne odnoszące się do rozwijania kompetencji zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Celem trzeciej części jest podsumowanie badań glottodydaktycznych, skupionych przede wszystkim na stosunkowo rzadko podejmowanym aspekcie empirycznym, jakim jest połączenie działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w nauce języka obcego. W części tej zawarłam także materiał filmowy ilustrujący osiem lat doświadczeń z integracyjną klasą w Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu. Bohaterami są uczniowie, którzy „obcość” języków oswoili, zintegrowali ze swoim szkolnym i prywatnym życiem w różnorodnym środowisku. Nauczyli się współpracy z innymi, używając w tym celu różnych środków komunikacji: języka polskiego fonicznego, polskiego języka migowego i nauczanego w szkole języka angielskiego. Niezwykłe dzieci i ich nieobce języki…

Okładka książki z grafiką niefiguratywną, nazwami autorów, tytułem i nazwą wydawnictwa.© Wydaw. UAMProces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii COVID-19 : badanie VULCAN / Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Joanna Sikorska, Michał Klichowski, Hanna Krauze-Sikorska. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2023.

Sygn. 172342

Czy czas pandemii COVID-19 i kształcenia zdalnego trwale zmienił polską szkołę? Czy po nadrobieniu zaległości programowych system szkolny będzie dążył do status quo sprzed pandemii? Czy wymuszone sytuację rozwiązania technologiczne i nowe kompetencje nauczycieli i uczniów zostaną wykorzystane? Te i podobne pytania nurtują naukowców i praktyków, a prowadzone w obszarze edukacji badania przybliżają nas do odnalezienia odpowiedzi. Prezentowanym raportem badawczym włączamy się w dyskusję nad rzeczywistością kształcenia zdalnego i przewidywaniami co do jego bliższych i dalszych konsekwencji. Książka jest finalnym raportem z badań nad procesem uczenia się w czasie pandemii COVID-19, prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 przez zespół badawczy z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i firmę VULCAN (operatora jednego z najpopularniejszych dzienników elektronicznych – UONET+). Wyniki badań, które obudowaliśmy ramą teoretyczną dotyczącą sytuacji w Polsce w okresie pandemii, a także dynamiki cyfrowego świata ucznia, teorii uczenia się wspomaganego technologicznie i procesu kształtowania kompetencji cyfrowych, to próba określenia, jak doświadczenia kształcenia na odległość zmieniają wyobrażenia i oczekiwania uczniów i uczennic wobec szkoły, a szczególnie ich preferencje dotyczące uczenia się.

Trójka dzieci na scenie na okładce książki pt. "Terapia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metody amatorskiego teatru młodzieżowego".© ImpulsTerapia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metody amatorskiego teatru młodzieżowego : autorskie scenariusze teatralne na cały rok / Małgorzata Walczak-Klimek. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2022.

Sygn. 172347, 172348

Teatr jest ciekawą podróżą do niesamowitego świata, niewyczerpanie nieodgadnionego, przestrzenią do uzewnętrznienia siebie, choć za pośrednictwem wykreowanej postaci – i właśnie to sprawia, że przyciąga on do siebie ludzi w różnym wieku, z różnorakich kręgów kulturowych i po rozmaitych przejściach życiowych. Nie bez powodu właśnie teatr wykorzystywany jest chociażby w procesie resocjalizacji w zakładach penitencjarnych, stanowi także element socjoterapii w placówkach wsparcia dziennego, instytucjach socjalizacyjnych czy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a w ostatnich latach na szerszą skalę rozpowszechnia się również w klubach seniora.

W niniejszej książce pragnę się skupić nie tyle na temacie morałów, jakie wypływają z samych treści spektakli teatralnych […], ile raczej na walorach profilaktycznych i terapeutycznych uczestnictwa w całym procesie współtworzenia spektakli przez aktorów-amatorów dziecięcych i młodzieżowych teatrów prowadzonych przez wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz tych o charakterze specjalistycznym. Bo już samo zaangażowanie w konstruktywną formę spędzania wolnego czasu minimalizuje ryzyko demoralizacji przez tzw. środowisko uliczne i zmniejsza skłonność do zachowań ryzykownych. […]

Autorka

Grupa uśmiechniętych młodych ludzi na okładce książki pt. "Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej".© ImpulsWzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej : między tradycją a ponadnowoczesność / Joanna Smyła. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2022.

Sygn. 172354, 172355

Oddana w ręce czytelników książka pt. Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej. Między tradycją a ponowoczesnością jest efektem moich wieloletnich zainteresowań badawczych problematyką funkcjonowania młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Dotąd koncentrowałam się na funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i zawodowym młodych kobiet. Tym razem swoją uwagę zwróciłam w kierunku współczesnej młodzieży, zarówno dziewcząt, jak i chłopców w wieku licealnym, stanowiących znaczną część społeczeństwa, która znajduje się na etapie wkraczania w długoletnią aktywność w życiu społecznym i zawodowym. W niedalekiej przyszłości to właśnie dzisiejsza młodzież zdecyduje, jak będzie wyglądał kształt życia społeczno-kulturowego oraz otaczający nas świat. Dlatego szczególnie ważne jest poznanie kreowanych przez nią wzorów przyszłości zarówno osobistej, jak i zawodowej. Oczywiście nie bez powodu w swoich analizach szczególnie mocno akcentuję ich kontekst społeczno-kulturowy i zmienność w toku dziejów.

W niniejszej monografii podejmuję próbę ukazania złożoności problematyki wzorów przyszłości młodzieży oraz czynników różnicujących je. Przedstawiam w niej wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze, ukazane na tle teoretycznych analiz.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów – trzech teoretycznych, jednego poświęconego założeniom metodologicznym oraz trzech zawierających analizę i interpretację wyników badań.

Okładka książki pt. "Digital learning".© Wolters KluwerDigital learning : od e‑learningu do dzielenia się wiedzą / Marta Machalska. – Wydanie II. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Sygn. 172368, 172369

W książce omówiono nowoczesne metody uczenia się i podnoszenia kompetencji. Autorka radzi, jak w czasach nieustannie zmieniających się realiów rynkowych wykorzystać nowe technologie szkoleniowe w cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości, aby stworzyć środowisko sprzyjające wymianie wiedzy i współpracy.

Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:

  • jak zaplanować i zaprojektować nowoczesny program szkoleniowy i wdrożyć go w organizacji;
  • jakie technologie i narzędzia szkoleniowe warto stosować;
  • co to jest adaptive learning, machine learning, blended learning, micro-learning, AI czy m‑learning;
  • jak ocenić efektywność szkolenia e‑learningowego.

Drugie wydanie publikacji zostało zaktualizowane i wzbogacone m.in. o treści dotyczące dzielenia się wiedzą, wykorzystania algorytmów i transformacji cyfrowej w szkoleniach, nowych standardów pracy działów szkoleń oraz oczekiwań firm w stosunku do ich roli w organizacji.

Opracowanie jest przeznaczone dla menedżerów wszelkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów kadr. Będzie stanowiło cenne źródło wiedzy i inspiracji dla pracowników naukowych szukających nowych sposobów oddziaływania dydaktycznego oraz dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową związaną ze szkoleniami z wykorzystaniem technologii.

Graficzne wyobrażenie sieci połączń między ludźmi na okładce książki pt. "Jakość kształcenia akademickiego".© Wydaw. UJJakość kształcenia akademickiego / redakcja Justyna Bugaj, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2022.

Sygn. 172385

Publikacja jest rezultatem współpracy osób o niekwestionowanym doświadczeniu dydaktycznym, zaangażowanych w działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Można w niej znaleźć wiele praktycznych rekomendacji wynikających przede wszystkim z doświadczeń dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych autorek.

Książka nie dostarcza prostych rozwiązań ani jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące jakości kształcenia. Liczymy jednak, że przedstawione dobre praktyki osadzone w odmiennych kontekstach dziedzinowych mogą być z powodzeniem stosowane w różnych uczelniach i stanowić inspirację do dalszych poszukiwań dla teoretyków i badaczy edukacyjnych oraz praktyków zarządzania w szkolnictwie wyższym.

Monografia jest unikatową pozycją na rynku wydawniczym poświęconą jakości kształcenia akademickiego akademickiego. To publikacja o bardzo wysokim poziomie merytorycznym, prezentująca omawiane zagadnienia z punktu widzenia różnorodnych kierunków kształcenia i dyscyplin naukowych. Niewątpliwie jednak wiodącą dyscypliną, w którą wpisują się poruszane tematy i stosowane metody opisu rzeczywistości, są nauki o zarządzaniu i jakości, odniesione do praktyki zarządzania szkołami wyższymi.

Z recenzji dra hab. Radosława Mącika, prof. UMCS

Źródła:

boskieksiazki​.pl
wydawnictwo​-dragon​.pl
difin​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
press​.amu​.edu​.pl
wolterskluwer​.pl
profinfo​.pl
wuj​.pl