Nowości dla bibliotekarzy i nie tylko…

Nowości dla bibliotekarzy i nie tylko…

Okładka książki pt. "Nauka o informacji w okresie zmian"© SBPNauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Barbary Sosińskiej-Kalaty, Marcina Roszkowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.
Sygn. 170277pb,
Sygn. 170278

Niniejsza książka zawiera wybór artykułów, które dotyczą wpływu rewolucji cyfrowej na współczesne społeczeństwo oraz funkcjonujące w nim jednostki i instytucje.

Zebrane w książce artykuły zostały podzielone na trzy grupy:

  • Społeczne aspekty rewolucji cyfrowej,
  • Edukacja informacyjna – kompetencje informacyjne – kultura informacyjna,
  • Technologie cyfrowe i nowe praktyki ich wykorzystania w usługach informacyjnych.

Okładka książki pt. Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych". Dłoń i unoszące się tablety i smartfony.© SBPAplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka / Grzegorz Gmiterek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.
Sygn. 170272pb,170273

Powszechny dostęp do szerokopasmowej transmisji danych za pomocą urządzeń mobilnych to współcześnie jeden z najważniejszych impulsów przeobrażeń kulturowych, społecznych i gospodarczych. Aplikacje mobilne odgrywają coraz większą rolę w życiu codziennym.

Książka autorstwa Grzegorza Gmiterka kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką funkcjonowania systemów informacyjnych i wykorzystania w ich ramach urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jej potencjonalnymi odbiorcami powinni być bibliolodzy i pracownicy bibliotek zainteresowani wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobilnych w ramach realizacji usług informacyjno-bibliotecznych.

Okładka książki pt. "Z biblioteką czy bez?". Zarysy wielu postaci odbijające się w błyszczącym podłożu.© SBPZ biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki / Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.
Sygn. 170289pb, 170290

Kim są nieużytkownicy biblioteki? Nieuchwytni, niewidzialni, a niekiedy może po prostu zapomniani? Dlaczego nie odwiedzają biblioteki? Czy czytają książki, a jeśli tak, to z jakich źródeł je pozyskują? Jaką część (według większości danych statystycznych rosnącą…) publiczności bibliotecznej – grupy docelowej, do której biblioteka kieruje swoje działania, stanowią? Jak dużym wyzwaniem jest dotarcie do nich i poznanie powodów „nieużytkowania”?

Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki”, publikacja odpowiadająca na powyższe pytania, posiada niezwykle praktyczny charakter. Prezentuje bardzo uniwersalne narzędzie badawcze, które może znaleźć zastosowanie w badaniach nieużytkowników wszystkich typów bibliotek. Inspiruje również do jego zastosowania i podjęcia próby przeprowadzenia badania, które może być ważnym krokiem w kierunku poszerzenia grona użytkowników biblioteki.

Okładka książki pt. "777 pomysłów na zabawy z książką". Otwarta księga i rysunki planet, gwiazd, korony, zwierząt.© Mamania777 pomysłów na zabawy z książką : dla rodziców, bibliotekarzy i edukatorów, którzy chcą rozkochać dzieci w książkach / Małgorzata Swędrowska. – Warszawa : Mamania, © 2021.
Sygn. 170422, 170423

Czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogate słownictwo, wspiera równowagę emocjonalną i ułatwia naukę w szkole. Nic dziwnego, że rodzicom, bibliotekarzom i nauczycielom zależy, aby dzieci już od najmłodszych lat zakochały się w książkach, a później samodzielnie po nie sięgały. Ale jak to osiągnąć? Małgorzata Swędrowska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji czytelnictwa i twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, dzieli się sposobami na:

  • wprowadzenie książek do codziennego życia dziecka,
  • odkrywanie wielowymiarowości tekstu i ilustracji,
  • niezliczone zabawy (również ruchowe!) z książką,
  • aktywności związane z literaturą,
  • rozwój kompetencji potrzebnych do nauki czytania,
  • przebrnięcie przez szkolne lektury.

Okładka książki pt. "O zdobnictwie książek dawnych i nowych" . Pomarańczowy tytuł i nazwa autora na czerwonym tle z zarysem średniowiecznej grafiki.© UniversitasO zdobnictwie książek dawnych i nowych / Walter Crane ; redakcja naukowa i wstęp Katarzyna Krzak-Weiss ; redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska ; tłumaczenie Agnieszka Chłoń, Leila Ghafoori, Karolina Ignaczak, Aleksandra Nowak, Aleksandra Wieczorkiewicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas“, © copyright 2018.
Sygn. 170709, 170710

Nie jest to przy tym klasyczne studium poświęcone historii zdobnictwa książkowego, gdyż – jak zaznacza Crane – jego celem nie było dokonanie całościowego przeglądu dziejów zdobienia i ilustrowania książek, lecz raczej przyjrzenie się z własnej perspektywy projektanta temu, w jaki sposób podchodzono do wyglądu książkowej stronicy od strony artystycznej. Nie znajdzie się tu zatem pełnego, prowadzonego stulecie po stuleciu omówienia poszczególnych zjawisk. Ale zamiast tego zyska się możliwość obcowania z tekstem pełnym osobistych refleksji, w którego każdej stronicy wyczuwa się prawdziwą fascynację autora zdobnictwem książkowym i jego pragnienie, by swoją pasją zarazić czytelnika.

Źródła:

www​.sbp​.pl
www​.mamania​.pl
www​.universitas​.com​.pl