Nowa oferta zajęć edukacyjnych

Nowa oferta zajęć edukacyjnych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy poszerzyła ofertę zajęć edukacyjnych. „Programowanie z Ozobotem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych. Spotkania wspierają nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia przygotowują uczniów do myślenia algorytmami oraz do realizacji pełnego procesu rozwiązywania problemów przez gry, zabawy z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i wizualne programowanie.
Cele zajęć:

  • podnoszenie kompetencji informatycznych uczniów 
  • rozwijanie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
  • nauczanie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych

Kontakt dla nauczycieli chcących zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Programowanie z Ozobotem“