Noc Muzeów 2019

Noc Muzeów 2019

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów. Muzeum Oświaty przy­go­to­wało w tym roku wernisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich „Poza wyobraźnią“ oraz udostęp­niło zwie­dza­jącym stałe wystawy:

  • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
  • Szkol­nictwo w okresie PRL
  • Drogi zdoby­wania zawodu nauczyciela
  • Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945
  • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk i kryptolog
    .