Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listopada 2017 r. gościliśmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy, aby porozmawiać z uczniami szkoły podstawowej o wartościach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach” prowadząca zajęcia przedstawiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jednocześnie, że szacunek jest fundamentem wszystkich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowiedzialność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przejęciem słuchały czytanego przez nauczyciela opowiadania, brały aktywny udział w proponowanych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Beata Cieślińska