Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie 2023

Biblioteka po raz dwunasty włączyła się w akcję Narodowego Czytania. W tegorocznej edycji została wybrana społeczno-obyczajowa powieść pozytywistyczna „Nad Niemnem“. To najbardziej znany utwór Elizy Orzeszkowej. Powstawał w latach 1886 – 1887, a w formie książki ukazał się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza“. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Rękopis „Nad Niemnem“ w serwisie Polona

Autograf z licznymi skreśleniami i poprawkami autorki. Na pierwszej karcie tytuł ręką autorki.

Karta tytułowa rękopisu

Narodowe Czytanie 2023. List Prezydenta RP [PDF]

Nad Niemnem. Tekst utworu [PDF]

Wspólne czytanie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej.