Nabór wniosków w konkursie z zakresu edukacji kulturowej

Nabór wniosków w konkursie z zakresu edukacji kulturowej

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie ogłasza konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej?Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży? Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury? Weź udział w konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakres edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych.

Dla kogo?

Wnioski mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem kultury.

Przeznaczenie środków

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na kreatywność! Pokażcie nam wymiar edukacyjny zaplanowanych działań.

Czas realizacji

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 01.09.2019 a 10.10.2019 r.

Nabór wniosków

Od 15.07.2019 do 10.08.2019

Miejsce złożenia wniosku

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK
ul. Sukiennicza 6/2
87 – 100 Toruń
dotacje.​tdk@​gmail.​com

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.

Do pobrania: wniosek, regulamin, wykaz kosztów kwalifikowanych, karta oceny