Mój bajkowy przyjaciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Mój bajkowy przyjaciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Uwaga! Przedłużamy termin przyjmowania prac do 17 maja 2019 r.
Zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przyjaciel“. Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zaproszenia na przedstawienie teatralne dla dzieci będące w repertuarze Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych