Maraton czytania

Maraton czytania

W Czytelni Głównej odbył się maraton czytania litera­tury anglo­ję­zycznej. Młodzież z Gimnazjum nr 37 w Bydgoszczy przez trzy godziny głośno czytała adaptacje książek w uprosz­czonej wersji językowej. Lektura stała się okazją do dyskusji o przekła­dach polskiej litera­tury na świecie. Uczniowie zostali wprowa­dzeni w świąteczny nastrój oglądając wystawę o dziadkach do orzechów i wysłu­chując krótkiej pogadanki.