Legendy bydgoskie

Legendy bydgoskie

W kwietniu br. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbywają się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce regionalnej „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć jest przybliżanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgoskimi baśniami, legendami i podaniami. Na początku proponujemy uczestnikom krótką prezentację ilustrującą najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne i rekreacyjne naszego miasta. Prezentacji towarzyszy pogadanka na temat najbardziej znanych symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych. Ważnym elementem spotkań z maluchami jest głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści” oraz legendę „Pan Twardowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwiązują krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorują najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego.
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabowska-Janowiak