Konferencja „Biblioteka – Cyberprzestrzeń – Komunikacja“

Konferencja „Biblioteka – Cyberprzestrzeń – Komunikacja“

W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja BIBLIOTEKACYBERPRZESTRZEŃKOMUNIKACJA, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Cele konferencji:

 • Promocja biblioteki jako instytucji edukacyjnej.
 • Zaprezentowanie możliwości wykorzystania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów przez biblioteki.
 • Przedstawienie zastosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem.
 • Zaprezentowanie problemów związanych z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.
 • Zaprezentowanie przykładowej formy pracy biblioteki szkolnej realizowanej na rzecz edukacji czytelniczej.
 • Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Problematyka konferencji dotyczyła stosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki, współpracy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy w tym zakresie, unowocześniania metod pracy biblioteki Zaprezentowano biblioteki jako centra wiedzy i edukacji, a także przedstawiono problemy związane z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.

W programie konferencji uwzględniono podsumowanie konkursu oraz wystąpienia zaproszonych gości:

 • Kompetencje informacyjne młodzieży w świetle badań biometrycznych – dr hab. Małgorzata Kisilowska – Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości – prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Connecting Education and Library Through Online Communication. The role of Psychology (Współdziałanie biblioteki i podmiotów edukacyjnych w cyberprzestrzeni. Aspekt psychologiczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk University Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Czy papierowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfryzacji – Agnieszka Grochocka, Maria Radzińska-Siedlaczek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy ; Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich
 • Nowa odsłona portalu informacyjnego EDUPOLISBeata Cieślińska, Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

W konferencji uczestniczyło blisko 100 bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu „Literatura niemiecka w ilustracji”, zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy oraz Goethe-Intitut w Warszawie dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz szkół średnich z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Ewa Bedełek

Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy