Język angielski dla seniorów

Język angielski dla seniorów

Wydział Infor­macji i Wspie­rania Placówek Oświa­to­wych przygo­tował kolejną ciekawą ofertę dla seniorów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W programie kursu przewi­dziano 12 spotkań trwają­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już półmetka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupełnie obcy 🙂 Ze względu na duże zainte­re­so­wanie przewi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz