Książka na wyciągnięcie ręki

Książka na wyciągnięcie ręki

XI edycja Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zapraszamy grupy przedszkolne i klasy I‑III szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych. Naszym działaniem chcemy wspierać Ministerstwo Edukacji Narodowej w realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023 w zakresie Podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

XI edycja pt. „Książka na wyciągnięcie ręki“ poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych narzędzi wspierających wychowawczą rolę placówek oświatowych. Główną ideą tej edycji będzie rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. Poprzez kontakt z literaturą chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, pomagać placówkom oświatowym w realizacji ich zadań.

Cele zajęć

Celem ogólnym zajęć jest wprowadzenie dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych w świat najnowszej literatury za pomocą wybranych tekstów literackich. Chcemy wspierać wszechstronny rozwój dziecka poprzez promowanie książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania i integrację dzieci. Głośne czytanie, kontakt z literaturą oraz podkreślanie ważnej roli wartości w życiu człowieka mogą być skutecznym narzędziem w budowaniu umiejętności społecznych najmłodszych. Wychowawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w tym zakresie.

Cele szczegółowe:

 • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
 • rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą i przygotowanie ich do roli świadomego czytelnika,
 • promowanie najnowszej literatury dziecięcej z księgozbioru biblioteki,
 • wprowadzanie dzieci w świat najważniejszych wartości, takich jak dobro, szacunek, przyjaźń, miłość, tolerancja, szacunek dla starszych itp.,
 • przybliżanie tradycji, zwyczajów narodowych, świątecznych, regionalnych oraz dbałość o ich poszanowanie i pielęgnowanie,
 • podkreślanie ważnej roli edukacji regionalnej i wytwarzanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”,
 • przybliżanie symboliki narodowej i uwrażliwianie na szacunek wobec tych symboli,
 • dbałość o rozumienie i respektowanie norm społecznych,
 • troska o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno,
 • integracja najmłodszych i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Realizacja

Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów literackich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związanych z opracowanymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką lub prezentacją wprowadzającą, zabawnymi i ciekawymi anegdotami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczestnicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezentowanych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicznościowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).Cała Polska Czyta Dzieciom - logotyp © Fundacja ABC XXI

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2022/2023, a wspiera je Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Tematy zajęć

Wrzesień 2021 – Moja pierwsza wizyta w bibliotece; Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza.
Październik 2021 – Opowieści na jesienne dni; Jan Brzechwa i jego twórczość.
Listopad 2021 – Misie w literaturze; Barwy i symbole narodowe.
Grudzień 2021 – Najpiękniejsze świąteczne opowieści ; Tradycje świąt Bożego Narodzenia.
Styczeń 2022 – Dzień Kubusia Puchatka; Zima w literaturze.
Luty 2022 – Moje ukochane zwierzątka; Walentynkowe spotkanie.
Marzec 2022 – Literackie powitanie wiosny; Wielkanocne tradycje i zwyczaje.
Kwiecień 2022 – Baśnie i opowieści o Bydgoszczy; Bydgoszcz moje miasto.
Maj 2022 – Najpiękniejsze bajki świata; Czy jestem patriotą?
Czerwiec 2022 – Opowieści na lato; Wakacje tuż, tuż.

Rezerwacja terminów

Zgłoszenia przyjmuje Grażyna Ruta-Balińska – tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl