<span class="caps">DDA</span> i <span class="caps">FAS</span>

DDAFAS

Dorosłe Dzieci Alkoho­lików (DDA) i alkoho­lowy zespół płodowy (FAS) – zesta­wienie biblio­gra­ficzne na podstawie zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy – wydaw­nictwa zwarte (1994 – 2013) oraz artykuły z czasopism (2011 – 2014). Pobierz plik pdf 152 KB