Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie – zajęcia edukacyjne

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie – zajęcia edukacyjne

W dniach 9 – 19 października 2023 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy gościła uczniów klas 1 – 6 z bydgoskich szkół podstawowych na zajęciach „Poznajmy się”, w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Kampania realizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, obchodzonego 15
października.

W zajęciach uczestniczyło 460 osób.

Celem zajęć było:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Uczniowie na zajęciach edukacyjnych.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Małgorzata Lewandowska-Pyż