I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach kontynuacji programu z edukacji czytelniczej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy tym razem pochylili się nad wierszem Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsknocie za ojczyzną, wykonywaniem zadań związanych z wierszem, uczniowie mieli okazję zobaczyć pamiętniki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakończono słodkim akcentem: poczęstunkiem o imieniu bohaterki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapamiętuje się lepiej.

Małgorzata Tyczyńska