Dobro bez granic

Dobro bez granic

W bibliotece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogłoszonego przez sejm Roku Adama Chmielowskiego. Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2, Technikum Gastronomicznego i Technikum Budowlanego wysłuchali prelekcji na temat czynienia dobra, pomagania innym i idei wolontariatu. Zaproszony gość siostra Magdalena ze zgromadzenia Albertynek w Bydgoszczy opowiedziała o tym jak A. Chmielowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgromadzenie kontynuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczyciel bibliotekarz a zarazem wolontariusz z hospicjum bł. księdza Jerzego Popiełuszki zaprosiła uczniów do uczestniczenia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolontariusza na oddziale. Prowadząca spotkanie Małgorzata Tyczyńska mówiła o idei dobra używając do tego symboliki chleba. Młodzież zachęcona do pomagania innym postanowiła zorganizować akcję i przekazać w niedługim czasie odzież dla potrzebujących. Powodzenia!
Małgorzata Tyczyńska