Bydgoskie legendy i przypowieści

Bydgoskie legendy i przypowieści

W Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek odwiedzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy. Zajęcia edukacyjne „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach” poświęcone były tematyce regionalnej. Ich celem było przybliżenie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgoskimi baśniami, legendami i podaniami.
Na początku zaproponowałyśmy uczestnikom prezentację ilustrującą najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne i rekreacyjne naszego miasta. Nie zabrakło głośnego czytania – tym razem wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści” oraz legendę „Pan Twardowski”.
W dalszej części spotkania uczniowie rozwiązywali krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, następnie zagrali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig” oraz kolorowali najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­­w­ska-Janowiak