Bibliotekarska pasja

Bibliotekarska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczyciele bibliotekarze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaproszeni zostali do Dziennego Domu Pobytu „Senior” na spotkanie pod hasłem „Bibliotekarz”.
Temat spotkania nawiązywał do tegorocznej pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego, „Praca – konieczność czy pasja”.

Bibliotekarze z pasją opowiedzieli o swoim wyborze zawodu i doświadczeniach w pracy z czytelnikiem i książką. Zaprezentowali historię książki, przedstawili strukturę i zadania książnicy. Poruszyli kwestię zdolności adaptacyjnych bibliotek do dokonujących się przeobrażeń i konieczność stosowania technologii informatycznej w codziennej pracy. Wśród informacji nie zabrakło przedstawienia znanych i wybitnych postaci, które w przeszłości pełniły role bibliotekarzy.

Spotkanie było okazją do przedstawienia kulturotwórczej roli biblioteki (wernisaże, prelekcje, zajęcia edukacyjne, wystawy), a także zaprezentowania bogatych zbiorów książnicy. Wypowiedzi okraszone fragmentami tekstów literackich stanowiły zachętę do dialogu ze słuchaczami.