Bezpłatny dostęp do tysięcy e‑booków

Bezpłatny dostęp do tysięcy e‑booków

Z okazji Między­na­ro­do­wego Tygo­dnia Książki Elek­tro­nicznej rusza akcja dla czytel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo rozsze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w serwisie Ibuk Libra.

Dla naszych czytel­ników, którzy jeszcze nie skorzy­stali z czytelni online, czekają w wypo­ży­czalni kody PIN do logo­wania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat