Bądź jak Rejewski – warsztaty

Bądź jak Rejewski – warsztaty

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów klas IV-VIII na bezpłatne warsztaty edukacyjne, których celem jest zapoznanie z historią metod utajniania informacji i popularyzacja kryptologii poprzez praktyczne zastosowanie wybranych kodów i szyfrów. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli przekonać się o przełomowej roli polskich kryptologów dla kryptoanalizy w okresie II wojny światowej.

Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne.

Zgłoszenia przyjmuje Justyna Frelichowska, tel. 52 341 30 74 wew. 13, opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Plakat informacyjny