Apel do szkół

Apel do szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych! 

W związku z promocją platformy Edupolis, zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie materiałów informacyjnych dotyczących konkursów, imprez i wydarzeń szkolnych i międzyszkolnych, w celu popularyzacji przedsięwzięć na portalu edupolis​.pl. Biblioteka w Bydgoszczy z zaangażowaniem włączyła się w promocję Edupolis i aktywnie, na bieżąco zamieszcza informacje o aktualnych wydarzeniach edukacyjnych z rejonu Bydgoszczy. W Bibliotece pracuje zespół redakcyjny Edupolis złożony z nauczycieli. W związku z tym, mam propozycję współpracy dotyczącą popularyzacji wydarzeń szkolnych także na portalu Edupolis. Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Uprzejmie proszę o przesyłanie zarówno informacji o wydarzeniach, jak i sprawozdań, które zostaną zamieszczone na portalu Edupolis na adres redakcja@​edupolis.​pl.

Zapraszam także nauczycieli do współpracy – do zrealizowania wspólnego projektu z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych Edupolis. Zgłoszenie do współpracy proszę przesłać na adres dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Z poważaniem
Ewa Pronobis-Sosnowska
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Plakat Edupolis

plakat do pobrania – plik pdf