Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na seminarium pt. „Marka nauczyciela bibliotekarza marką biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej”, które odbędzie się 14 marca 2024 roku, w godz. 13.00 ‑15.30, w siedzibie biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, w sali 210 (II piętro).

Program seminarium

  1. Marka osobista bibliotekarza – Paweł Marchel – Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
  2. Działania nauczyciela bibliotekarza w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy – Aleksandra Kaczmarek
  3. Nieoczywiste aktywności nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu – Lucyna Wesołowska
  4. Szkolny Klub Recenzenta, Witaj przygodo! i inne działania nauczycieli bibliotekarzy w I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy – Monika Piotrowska, Ewa Zawadzka
  5. Jak pasje nauczyciela bibliotekarza służą marce biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach? – Monika Rzońca
  6. Czy warto mieć patrona, czyli co Marian Rejewski zawdzięcza Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy? – Ewa Pronobis-Sosnowska, Agnieszka F. Handzel, Alina Melnicka-Zygmunt

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej. Udział w seminarium jest NIEODPŁATNY.

Szczegółowych informacji udziela: Ewa Bedełek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
e‑mail: ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Klauzura informacyjna dla osób rejestrujących się na seminarium

Formularz zgłoszeniowy na seminarium „Marka nauczyciela bibliotekarza marką biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej”
1 + 3 =

Plakat informacyjny seminarium z logo biblioteki.