Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na Seminarium KONTYNUACJE, ZMIANY, INNOWACJE, czyli co słychać w bibliotece szkolnej?”, które odbędzie się 4 października 2022 roku, w godz. 14.30 – 16.30, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, w sali 210 (II piętro).

Program seminarium:

  1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela.
  3. Jak biblioteki szkolne pomagają Ukrainie.
  4. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela bibliotekarza – dobre praktyki.

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.
Udział w seminarium jest NIEODPŁATNY.

Szczegółowych informacji udziela: Ewa Bedełek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
e‑mail: ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszeniowy na seminarium
5 + 2 =