Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejewskim

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejewskim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wowej nr 57 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejewskim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złamania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejewskim pomogły uczniom w rozwią­zaniu krzyżówek o najwy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szyfro­waniu młodzież wyko­rzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydostać po wykonaniu szeregu zadań.