Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia eduka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wowej nr 57 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złamania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­zaniu krzyżówek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­waniu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydostać po wykonaniu szeregu zadań.