Wyniki konkursu o Norwidzie

Wyniki konkursu o Norwidzie

Ponadregionalny konkurs internetowy przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany” trwał od 10.03.2021 r. od godz. 17.00 do 22.03.2021 r. do godz. 21.00. Polegał na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej biblioteki zawierającego 25 pytań testowych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych.

Zarejestrowano odpowiedzi 255 uczestników z 67 szkół z całej Polski.

Na zdalnym posiedzeniu 30 marca 2021 r. jury w składzie:

 • prof. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • Iwona Rostankowska – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
 • Jarosław Acalski – I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy,
 • Joanna Grabowska-Janowiak – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • Iwona Skowron – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

dokonało oceny formularzy konkursowych. Po automatycznym zliczeniu punktów za odpowiedzi uczestników na pytania zamknięte oraz przyznaniu punktów za odpowiedzi na pytania otwarte wyłoniono zwycięzców. Maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 41.

Lista laureatów

 1. miejsce: Wiktoria Majchrzak 41 pkt (20.03.21 r., 14:53:40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stary Brześć, klasa I TW/TR
 2. miejsce: Arkadiusz Zamerski 41 pkt (21.03.21 r., 15:26:15) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stary Brześć, klasa II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
 3. miejsce: Izabela Kordiak 40 pkt (10.03.21 r., 17:00:03) III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie, klasa IIIII

Wyróżnienia otrzymują:

 1. Julia Langner 40 pkt (11.03.21 r., 19:08:23) Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, klasa 2 esp.,
 2. Jakub Borys 40 pkt (14.03.21 r., 19:32:53) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, klasa 2Dg,
 3. Małgorzata Skowrońska 40 pkt (20.03.21 r., 15:49:08) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, klasa 3 technik weterynarii,
 4. Alan Jagodziński 39 pkt (10.03.21 r., 21:17:50) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, klasa IIb,
 5. Olaf Jagodziński 39 pkt (10.03.21 r., 21:30:27) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, klasa IIb,
 6. Marta Tokarczyk 39 pkt (11.03.21 r., 19:38:44) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie, klasa 1b2,
 7. Julia Zdziarska 38 pkt (10.03.21 r., 18:03:46) II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, klasa 2PC,
 8. Kinga Kujawiak 38 pkt (10.03.21 r., 20:28:39) Liceum Ogólnokształcące Marii Konopnickiej w Poddębicach, klasa IINL,
 9. Wiktoria Zielińska 38 pkt (11.03.21 r., 9:07:54) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika, Krosno, klasa 2eLOg,
 10. Klaudia Mrozik 38 pkt (14.03.21 r., 13:42:37) XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, klasa IIE.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Patronat medialny został udzielony przez TVP3 Bydgoszcz i Radio PIK.

Celem konkursu było upamiętnienie 200 – setnej rocznicy urodzin poety, popularyzacja wśród młodzieży Roku Cypriana Kamila Norwida oraz twórczego wkładu artysty w polską literaturę i kulturę.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania nagrody przez laureata konkursu jest dostarczenie do organizatora formularza podpisanego przez rodziców/opiekunów na mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl (Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgoda rodziców/opiekunów)