Podsumowanie konkursu „O wielu pasjach…“

Podsumowanie konkursu „O wielu pasjach…“

Ponadregionalny konkurs internetowy przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany” trwał od 10.03.2021 r. od godz. 17.00 do 22.03.2021 r. do godz. 21.00. Polegał na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej biblioteki zawierającego 25 pytań testowych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Patronat medialny został udzielony przez TVP3 Bydgoszcz i Radio PIK.

Zarejestrowano odpowiedzi 255 uczestników z 67 szkół z całej Polski (m.in. z Będzina, Rzeszowa, Tczewa, Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi, Nysy, Zamościa, Wadowic, Warszawy, Czaplinka, Rzepina, Gdańska, Poznania, Lublina, Płocka, Wrocławia, Kartuz, Krosna, Śremu).

Na zdalnym posiedzeniu 30 marca 2021 r. jury w składzie:

 • prof. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • Iwona Rostankowska – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
 • Jarosław Acalski – I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy,
 • Joanna Grabowska-Janowiak – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • Iwona Skowron – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

dokonało oceny formularzy konkursowych. Po automatycznym zliczeniu punktów za odpowiedzi uczestników na pytania zamknięte oraz przyznaniu punktów za odpowiedzi na pytania otwarte wyłoniono zwycięzców. Maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 41.

Lista laureatów

 1. miejsce: Wiktoria Majchrzak 41 pkt (20.03.21 r., 14:53:40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stary Brześć
 2. miejsce: Arkadiusz Zamerski 41 pkt (21.03.21 r., 15:26:15) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stary Brześć
 3. miejsce: Izabela Kordiak 40 pkt (10.03.21 r., 17:00:03) III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Julia Langner 40 pkt (11.03.21 r., 19:08:23) Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
 2. Jakub Borys 40 pkt (14.03.21 r., 19:32:53) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 3. Małgorzata Skowrońska 40 pkt (20.03.21 r., 15:49:08) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
 4. Alan Jagodziński 39 pkt (10.03.21 r., 21:17:50) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
 5. Olaf Jagodziński 39 pkt (10.03.21 r., 21:30:27) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
 6. Marta Tokarczyk 39 pkt (11.03.21 r., 19:38:44) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie
 7. Julia Zdziarska 38 pkt (10.03.21 r., 18:03:46) II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
 8. Kinga Kujawiak 38 pkt (10.03.21 r., 20:28:39) Liceum Ogólnokształcące Marii Konopnickiej w Poddębicach
 9. Wiktoria Zielińska 38 pkt (11.03.21 r., 9:07:54) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika, Krosno
 10. Klaudia Mrozik 38 pkt (14.03.21 r., 13:42:37) XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Nagrodę dla zdobywcy pierwszego miejsca w internetowym konkursie ufundowała Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Ze względu na udział uczniów z różnych regionów kraju stał się konkursem o zasięgu ogólnopolskim.

Nagrody dla laureatów: tablet Huawei, książki, gra planszowa, głośnik bezprzewodowy.© PBW w Bydgoszczy | CC BY-SA 4.0 International

Nagrody: książki, głośniki bezprzewodowe, gry planszowe, kubki.© PBW w Bydgoszczy | CC BY-SA 4.0 International

Celem konkursu było upamiętnienie 200 – setnej rocznicy urodzin poety, popularyzacja wśród młodzieży Roku Cypriana Kamila Norwida oraz twórczego wkładu artysty w polską literaturę i kulturę. Organizatorom zależało też na rozwijaniu zainteresowań literaturą, kształceniu wrażliwości estetycznej oraz umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego. Konkurs miał również umożliwić wymianę myśli na temat twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz zainspirować uczniów do poszukiwań odpowiedzi na pytania: kim był Cyprian Kamil Norwid dla współczesnych, a kim jest dla potomnych?

Oprac. Joanna Grabowska-Janowiak