Wybrane nowości na bibliotecznej półce – luty 2021

Wybrane nowości na bibliotecznej półce – luty 2021

Okładka książki "Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach"© GWP | All Rights ReservedTerapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach : wiedza i kluczowe kompetencje / redakcja naukowa: Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska, Sylwia Pikiel. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2020 rok. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., 2020.

Sygn. 168798. 168799

Dwaj wybitni badacze – Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann – stworzyli książkę przełomową, która łączy korzyści płynące z różnych modeli w ramach terapii poznawczo-behawioralnej, w tym nurtów tak zwanej trzeciej fali. Jest to pierwsza tak wszechstronna publikacja – zawiera przegląd najważniejszych założeń, dziedzin i obszarów stanowiących teoretyczne fundamenty tytułowego podejścia jako zbioru empirycznie zweryfikowanych terapii, a także szczegółowe omówienie podstawowych kompetencji klinicznych w zakresie interwencji behawioralnych, poznawczych, doświadczeniowych oraz opartych na akceptacji i uważności.

Pozwala dogłębnie zrozumieć podstawowe procesy zmiany w ramach wdrażanych interwencji, które powinien znać każdy klinicysta. Stanowi olbrzymi krok naprzód w rozwoju przedmiotowej dziedziny, wyznaczając nowe standardy psychoterapii opartej na dowodach.

Okładka książki "Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych"© Aspra-JR | All Rights ReservedWnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych : testy parametryczne, realizacja z wykorzystaniem technologii komputerowych / Włodzimierz Rudenko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020.

Sygn. 168808, 168809

W podręczniku autor omawia problematykę metodologii użycia wnioskowania statystycznego w pedagogice (estymacja parametrów, testowanie hipotez, metody analizy wariancji). W sposób dostępny, choć bez uproszczeń przepisów matematycznych, przybliża materiał z teorii prawdopodobieństwa, którego znajomość jest konieczna dla przyszłych specjalistów kierunków pedagogicznych. Książka ta jest przeznaczona dla studentów i wykładowców, naukowców i praktyków pracujących w placówkach oświatowych oraz wszystkich tych, którzy pragną profesjonalnie zajmować się działalnością naukowo-pedagogiczną.

Okładka książki "Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci"© Impuls | All Rights ReservedSpołeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci / Łukasz Albański. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020.

Sygn. 168817, 168818

W niniejszej publikacji staram się dokonać wszechstronnej analizy zjawiska migracji dzieci z naciskiem na specyfikę migracji osób małoletnich, warunki i następstwa tych migracji, nie dając jednak żadnych ostatecznych rozstrzygnięć oraz nie roszcząc sobie prawa do całościowego opisu zjawiska. Jestem też świadomy tego, że dokonany przeze mnie wybór typów migracji dziecięcych zawęża dyskusję do specyficznych przypadków dzieci, które są w procesie migracji wykluczone, odrzucone i wykorzystane przez dorosłych. Zaprezentowany w pracy obraz dzieciństwa może przez to wydawać się Czytelnikowi nadzwyczaj pesymistyczny. Moim celem było jednak wskazanie, w jaki sposób niektórzy małoletni migranci są uwikłani w różnego rodzaju relacje i sytuacje społeczne. Idąc za postulatem Korczaka, żeby w dziecku zobaczyć przede wszystkim człowieka, starałem się zdekonstruować dyskursy, towarzyszące dziecięcym migracjom, tworzące czasami błędne oczekiwania w stosunku do konstruktu dziecka migranta oraz wskazać, że dla praktyki pedagogicznej, zarówno w wymiarze aktualnym, jak i w biograficznym, osobne, wyizolowane dziecko migrant nie istnieje. Akcent na relacje w otoczeniu dziecka oraz uwikłanie tych relacji w społeczno-kulturowe konteksty funkcjonowania migracji są istotnymi elementami zrozumienia dynamiki zjawiska migracji dzieci…

Autor (fragment Wstępu)

Okładka książki "Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju"© Impuls | All Rights ReservedWybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020.

Sygn. 168819

Któż z Was nie pamięta słynnej książki „z pajacykiem“, czyli Programu psychostumulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju? Dla wielu terapeutów, specjalistów i nauczycieli był to drogowskaz, z którego korzystali i korzystają w swojej pracy. Nakład książki był wielokrotnie wyczerpywany i wznawiany z uwagi na ogromne zainteresowanie. Dziś Autorki tego słynnego podręcznika zapraszają do nowej publikacji, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls“ pt. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju.

Integralną częścią pracy terapeutycznej jest postawienie diagnozy, która stanowi bazę danych o tym, co dziecko lubi robić, jakie czynności dają mu radość, co potrafi, a co może sprawiać mu trudność. Skupienie się w działalności diagnostycznej na punktach pozytywnych dziecka pozwoli ukierunkować skuteczną pracę nauczyciela.

Diagnozowanie umiejętności i możliwości dziecka powinno odbywać się przede wszystkim poprzez zabawę. Zabawa jest przyjemnością, która pomaga mu radzić sobie ze wszystkimi trudnymi emocjami. Podczas zabawy dziecko uczy się twórczo przezwyciężać różne przeszkody. Zabawa jest jednocześnie naturalnym sposobem nawiązywania kontaktu zarówno między dziećmi, jak i między dzieckiem a dorosłym.

Dzięki różnym formom i rodzajom zabaw mamy szansę zbliżenia się do dziecka, stworzenia mu poczucia bezpieczeństwa, pozyskania jego zaufania i dostrzeżenia jego tzw. punktów pozytywnych. Możemy również poznać najskrytsze tajniki dziecięcej psychiki – ukryte lęki, trudności, budzące się zdolności, zainteresowania, bazę wszelkich jego możliwości.

Najlepszym inicjatorem zabaw jest samo dziecko. To ono wie, czym i w jaki sposób chce się bawić. Rolą nauczyciela terapeuty, jako bacznego obserwatora i zarazem współuczestnika czynności, jest takie pokierowanie zabawą, by dziecko czerpało z niej przyjemność, a nauczyciel wiedzę diagnostyczną.

Uzupełnieniem prowadzonej przez nauczyciela terapeutę diagnozy mogą być diagnostyczne karty pracy. Narzędzie to musi być dostosowane do aktualnych możliwości i umiejętności dziecka.

Okładka książki "Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej"© Fraszka Edukacyjna | All Rights ReservedPraktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane ; [tłumacz: Katarzyna Kmieć-Krzewniak]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2020.

Sygn. 168821, 168822

Książka została napisana przez grono badaczy australijskich, ale problemy nauczycieli, mających w swoich klasach w szkołach średnich uczniów z autyzmem, na całym świecie są takie same. Warto skorzystać z ich przemyśleń i doświadczeń.

Propozycje działania mają charakter uniwersalny, są łatwe do zastosowania, a jednocześnie niezwykle skuteczne.

Okładka książki "Nabici w facebooka"© Media Rodzina | All Rights ReservedNabici w facebooka : przestroga przed katastrofą / Roger McNamee. - Poznań : Media Rodzina, 2020.

Sygn. 168837, 168838

Fascynująca osobista opowieść, ale też bardzo wnikliwa analiza sił, które mogą zniszczyć nasz świat. Książka opowiada o Facebooku i jego twórcach, a zarazem ukazuje historię biznesu związanego z nowymi technologiami oraz ludzi, którzy je tworzyli = a teraz zabrakło im odwagi, by stanąć oko w oko z demonami, które sami powołali do życia. Autor, Roger McNamee, doradca Zuckerberga w pierwszych latach działania Facebooka, potrzebował trochę czasu, by zrozumieć, co tak naprawdę się stało i co z tym zrobić. W rezultacie otrzymaliśmy książkę, która jasno i precyzyjnie wyjaśnia, dlaczego nowe technologie mogą zagrażać demokracji.

Sztuczna inteligencja może być jednym z największych społecznych zagrożeń. W takich firmach jak Facebook czy Google ma ona olbrzymią przewagę: nieprzebrane źródła informacji i skalowalność systemu, niezwykle dokładne profile ponad dwóch miliardów użytkowników (co w przypadku Facebooka oznacza również głębokie zrozumienie tego, co porusza ich emocje), dokładny obraz lokalizacji wszystkich użytkowników, ich związków i aktywności, a także finansowe przesłanki do tego, żeby manipulować uwagą użytkowników bez względu na konsekwencje. Można powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja jest bezpośrednio podpięta do mózgów ponad dwóch miliardów ludzi, którzy nie zdają sobie z niczego sprawy.“

(fragment książki)

Okładka książki "Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość"© Harmonia | All Rights ReservedTerapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość / Tony Attwood, Michelle Garnett. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia, 2020.

Sygn. 168845, 168846

Dzieci i nastolatki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często mają trudności z odruchowym, intuicyjnym okazywaniem ciepłych uczuć: sympatii i miłości. Nierzadko nie rozumieją, że ich rodzice, rodzeństwo i przyjaciele potrzebują czułości. Jeszcze większe wyzwanie stanowi dla nich wyrażanie sympatii do nauczycieli, zaprzyjaźnionych terapeutów lub przyjaciół rodziny.

Tony Attwood i Michelle Garnett – eksperci w dziedzinie autyzmu z wieloletnim doświadczeniem – przedstawiają autorski program terapii poznawczo-behawioralnej, dzięki któremu chłopcy i dziewczęta z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nauczą się rozpoznawać oraz wyrażać sympatię i miłość w taki sposób, który będzie sprawiał radość zarówno im, jak i osobom z ich otoczenia. Zaprezentowane w książce ćwiczenia umożliwią dzieciom i nastolatkom z ASD odczytywanie swoich emocji oraz uczuć innych osób na podstawie zachowania, gestów lub słów, a także ułatwią wybór właściwej reakcji. Program stworzono z myślą o nauczycielach, psychologach i terapeutach, którzy mogą go realizować z dzieckiem indywidualnie lub z grupą od dwóch do sześciu osób.

Attwood i Garnett przedstawiają nowe, pozytywne ujęcie zaburzeń ze spektrum autyzmu, co jest potrzebne i mile widziane. Ich program zawiera wskazówki, jak uczyć dzieci z autyzmem przeżywania oraz wyrażania sympatii i miłości, czyli umiejętności niezbędnych człowiekowi i kluczowych dla funkcjonowania w rodzinie.

dr Susan W. White dyrektor Virginia Tech Autism Clinic

Okładka książki "Cyfrowy warszatat humanisty"© PWN | All Rights ReservedCyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. - Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2020.

Sygn. 168850, 168851

Do niedawna humanistyka była postrzegana jako dziedzina, w której technologie informacyjno-komunikacyjne nie odgrywają znaczącej roli, a komputer wykorzystywany jest głównie jako nowoczesna maszyna do pisania. Jednak w ostatnich latach ten obraz uległ zmianie.

Przedstawiciele nauk humanistycznych coraz częściej stosują technikę informatyczną do prowadzenia szerokich badań i analiz komputerowych czy realizacji wspólnych projektów. Tę nową, wzbogaconą formę działalności naukowej humanistów nazwano humanistyką cyfrową.

Książka stanowi przyjazny podręcznik dla studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe i rozprawy doktorskie. Autorzy opisują najbardziej funkcjonalne, zwykle bezpłatne aplikacje i źródła informacji; pokazują krok po kroku, jak z nich korzystać, aby osiągnąć najlepsze rezultaty w procesie badawczym.

W poszczególnych rozdziałach, które odpowiadają etapom procesu badawczego, autorzy prezentują: programy wspomagające pracę koncepcyjną (mapy myśli, hierarchiczne edytory tekstu), uniwersalne i specjalistyczne źródła wraz z najskuteczniejszymi metodami wyszukiwania informacji, programy do zarządzania bibliografią, umożliwiające tworzenie poprawnych przypisów bibliograficznych i automatyczne generowanie bibliografii załącznikowej, elektroniczne notatniki, dzięki którym zyskujemy niespotykane w świecie analogowym możliwości gromadzenia różnego typu informacji – tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, stron internetowych, metodę pracy z procesorem tekstu, menedżerem bibliografii i elektronicznym notatnikiem – posługiwanie się tymi trzema aplikacjami w sposób systemowy znacząco usprawnia proces badawczy, skracając czas wyszukiwania i opracowania materiałów, a także ułatwia pisanie tekstów.

Okładka książki "Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych"© Adam Marszałek | All Rights ReservedDziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Sygn. 168856, 168857

Niniejsza monografia adresowana jest szczególnie dla studentów pedagogiki i pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących eksploracje z zakresu pedagogiki dziecka”

(fragment wstępu)

Okładka książki "Miłość a pedagogika"© Wydawnictwa UW | All Rights ReservedMiłość a pedagogika / redakcja naukowa Krzysztof Kamiński. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

Sygn. 168879

Autorzy podejmują temat miłości w odniesieniu do szeroko rozumianej pedagogiki w rozmaitych aspektach – to wielogłos pochodzący z wielu obszarów naukowych. Cechuje ich wielobarwność światopoglądowa i różny poziom wrażliwości, ale wszyscy są przekonani, że miłość w kontekście pedagogicznym to zagadnienie doniosłe, którym należy się zajmować. Zróżnicowanie ujęć tego zagadnienia oraz postaw i poglądów sprawia, że w prezentowanej monografii czytelnik znajdzie treści, które go zainteresują i zainspirują w odniesieniu zarówno do badań naukowych, jak i pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej) działalności praktycznej.

Tom otwiera wprowadzenie czytelników w najważniejsze dyskusje dotyczące pojęcia miłości. W pierwszej części zawarto artykuły, w których z kunsztem i właściwą humanistyce finezją zostało omówione znaczenie tego pojęcia, a także – na podstawie badań – zaprezentowane społeczne funkcjonowanie miłości. Część druga to zbiór tekstów ukazujących miłość w różnych kontekstach kulturowych, oddający zróżnicowanie i bogactwo inspiracji, które wiążą się z problematyką miłości. Takie ujęcie pozwala na dobre przygotowanie do rozważań ściśle pedagogicznych z części trzeciej. Autorzy próbują uchwycić w niej bowiem niezwykłość fenomenu miłości w doświadczeniu pedagogicznym.

Okładka książki "My daliśmy radę, tobie też się uda!"© Harmonia Universalis | All Rights ReservedMy daliśmy radę, tobie też się uda! : Przewodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Aspergera / Tony Attwood, Craig R. Evans, Anita Lesko ; przekład Maria Moskal, Mentorzy: Qazi Fazli Azeem, Garry Burge, James Buzon, Bob Castleman, Mitch Christian, Debbie Denenburg, Charli Devnet, Temple Grandin, Ruth Elaine Joyner Hane, Paul Isaacs, Dr. Know, Karen Krejcha, Henny Kupferstein, Anita Lesko, Richard Maguire, John Makin, Larry Moody, Lisa Morgan, Jennifer Cook O’Toole, Lars Perner, Jeanette Purkis, Mary Robison, Steve Selpal, Dr. Stephen M. Shore, Dr. Patrick Suglia, Liane Holiday Willey, Alexis Winemann. – Wydanie I. – Gdansk : Harmonia Universalis, 2020.

Sygn. 168880

Książka „My daliśmy radę, Tobie też się uda!“ to niezastąpiony zbiór porad sformułowanych przez znane osoby z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym i kierowanych do innych osób ze spektrum. Każdy z 17 rozdziałów poświęcony jest konkretnym trudnościom towarzyszącym ASD, które rozpoznano na podstawie nowatorskiego badania przeprowadzonego przez dr. Tony’ego Attwooda, Craiga Evansa i Anitę Lesko. Autorami porad są między innymi dr Temple Grandin i dr Stephen M. Shore, a każdy rozdział kończy się szczegółowym i życzliwym komentarzem dr. Tony’ego Attwooda. Publikację uzupełniają barwne reprodukcje prac plastycznych wykonanych przez artystów z autyzmem. Książka stanowi źródło wiedzy, a także nadziei – to pozycja obowiązkowa dla rodziców i terapeutów osób z zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym.

Okładka książki "Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi"© Difin | All Rights ReservedNastępstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek Łukasiewicz. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168882, 168883

Książka dotyczy sytuacji zagrożenia i/lub utraty bezpieczeństwa jakich doświadczają pracownicy pedagogiczni placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w praktyce. Zaproponowana definicja, tych sytuacji oraz propozycje profesjonalnego reagowania wobec ich pojawienia się nie były podejmowane przez żadnego z polskich autorów. Wśród następstw takich sytuacji, oprócz stresu i wypalenia zawodowego opisano i zilustrowano wynikami badań, również inne reakcje wraz z ich konsekwencjami dla procesu resocjalizacji. Ponadto dostępne opracowania na temat stresu i wypalenia zawodowego nie odnoszą się opisywanej grupy zawodowej pedagogów resocjalizacji. Zaproponowane rozwiązania mogą być przydatne dla potencjalnego odbiorcy w przyswojeniu sobie podstawowych zasad związanych z reagowaniem wobec sytuacji zagrożenia i/lub utraty bezpieczeństwa w pracy z nieletnimi.

Źródła (linki otwierają się w nowych oknach):

www​.gwp​.pl
www​.aspra​.pl
www​.impulsoficyna​.com​.pl
www​.fraszka​.edu​.pl
www​.mediarodzina​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl