Wolontariat

WOLONTARIUSZEEUROPYBIBLIOTECE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy realizowała projekty wolontariatu europejskiego w ramach programu Erasmus+. Były to „Travel to Europe“, „Together in Europe“ oraz „To Be Like Librarian”. Do współpracy z wolontariuszami z Hiszpanii, Włoch, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów, którzy skorzystali z możliwości spotkania się z młodymi obcokrajowcami i poznania dziedzictwa kulturowego państw, z których oni pochodzili.
Przygotowali oni informacje o wolontariacie europejskim, kulturze, zwyczajach oraz wybitnych pisarzach i dziełach literackich swoich ojczyzn. Oferta skierowana była do szkół, w szczególności do szkolnych klubów europejskich, klubów wolontariuszy oraz nauczycieli języków obcych.

wolontariat 2013/2014 – prezentacja

wolontariat 2014/2015

WYBRANE RELACJE ZE SPOTKAŃ:

15 grudnia 2014 r. wolontariusze gościli w Zespole Szkół w Mogilnie. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz porozmawiać o możliwościach, jakie dają wyjazdy zagraniczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolontariuszy.
Dzięki współpracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie 5 wolontariuszy z Włoch, Francji oraz z Hiszpanii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w języku angielskim. Miały one na celu podnoszenie kompetencji językowych i wymianę międzykulturową. Spotkaniom tym towarzyszyła idea dzielenia się wiedzą. Wizyta Z wolontariuszami w szkole byli: dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, kordynator projektu Bogumił Pronobis oraz nauczyciele-bibliotekarze Agnieszka Handzel i Ewelina Stawicka.
Wolontariusze zaprezentowali swoje kraje, opowiedzieli o zwyczajach, literaturze, słynnych budowlach i postaciach. Zajęcia kordynowali nauczyciele języków obcych: Marcin Hurysz, Hanna Hurysz, Maria Styga, Magdalena Wietrzykowska, Barbara Błasik, Marzena Zastawna.
Wolontariusze odwiedzili również Bibliotekę Pedagogiczną w Mogilnie. Mogli przekonać się, jak wygląda praca w bibliotece filialnej. Relacja na portalu www​.mogilno​.in

12 grudnia 2014 roku wolontariusze gościli w Filii nr 6 dla Dzieci i Młodzieży bydgoskiej WIMBP im. Witolda Bełzy. Korzystając z materiałów audiowizualnych poprowadzili zajęcia na temat życia i działalności Jana Karskiego oraz przygotowali dla uczniów klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 28 grę edukacyjną.

Wolontariusze pracowali m.in. na rzecz podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej „Przystań“. W kolejne czwartki prowadzili zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dorosłych i młodzieży korzystających z tej placówki, działającej na bydgoskim osiedlu Kapuściska. Autorem zdjęć jest Marcin Kierna.

MOGILNO
22 stycznia br. w Zespole Szkół w Mogilnie ponownie gościło czterech wolontariuszy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Warsztaty miały na celu podniesienie kompetencji językowych uczniów, dzielenie się dziedzictwem kulturowym oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.
Na zaproszenie dyrektora ZS Mogilno pana Zbigniewa Grzechowskiego w szkole gościli: Mirjana Rupar (Bośnia i Hercegowina), Estefania Deniz Feuntes (Hiszpania), Valentyn Pugachov (Ukraina) i Mattia Passaro (Włochy) wraz z nauczycielami bibliotekarzami z PBW Agnieszką Krawczyk i Kingą Gąską. Brali oni udział w 16 jednostkach lekcyjnych, nad których przebiegiem czuwali nauczyciele języka angielskiego: Barbara Błasiak, Hanna Hurysz, Magdalena Wietrzykowska i Marcin Hurysz. Zajęcia odbywały się symultanicznie. Młodzież ćwiczyła porozumiewanie się w języku angielskim pod kątem egzaminu maturalnego, a także życia codziennego.
Rozmowy sprzyjały wzajemnemu dzieleniu się wiedzą o historii i kulturze Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz Polski. Poza konwersacjami w języku angielskim uczniowie mieli okazję poznać proste zwroty w rodzimych językach gości, a także sprawdzić, na ile zaznajomili się oni z zawiłościami języka polskiego podczas pobytu w naszym kraju. Zajęcia miały zachęcić do podejmowania trudu rozmowy w obcym języku, a także propagować jego dalszą naukę.
Wolontariusze z PBW gościli w ZS Mogilno także w grudniu w ramach Szkolnego Dnia Wolontariatu. Goście prezentowali swoje kraje, a uczniowie przygotowali dla nich specjalny program artystyczny. Powodzenie tamtej wizyty wpłynęło na chęć zorganizowania jeszcze jednego spotkania, tym razem o charakterze warsztatowym. Relacja na stronie Starostwa Mogileńskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁSICIENKU
15 stycznia 2014 roku wolontariusze zostali zaproszeni do Zespołu szkół w Sicienku. Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika wysłuchali prezentacji Mirjany, Nii, Mattii oraz Valentyna. Mieli również okazję sprawdzić swój angielski w praktyce, zadając obcokrajowcom pytania. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznym i sympatycznym nastroju. Mimo zimowej aury panowała ciepła i słoneczna atmosfera. Panie Dyrektor – Beata Szczęśniak i Danuta Milewska – Cichy oraz nauczycielka języka angielskiego podbiły serca wolontariuszy swoim zaangażowaniem i troską o dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Sicienko.

KONFERENCJA – 20 LAT WOLONTARIATU W V LOBYDGOSZCZY
13 grudnia 2013 nasi wolontariusze zostali zaproszeni na konferencję „ 1993 – 2013 20 lat wolontariatu V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy”.
Podczas imprezy obejrzeli prezentacje na temat działalności Szkolnego Koła Wolontariatu V LO w Bydgoszczy. Mieli również możliwość przedstawienia prezentacji na temat idei wolontariatu europejskiego. Spotkanie zaowocowało poznaniem Mei z Fundacji „Wiatrak” z Fordonu.

MOGILNO
Wolontariusze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy gościli w Zespole Szkół w Mogilnie 3 grudnia 2013 r. w ramach Szkolnego Dnia Wolontariatu. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz porozmawiać o możliwościach, jakie dają wyjazdy zagraniczne, wymiany studenckie oraz programy dla wolontariuszy.
Dzięki współpracy PBW Filii w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Mogilnie czterech wolontariuszy z Włoch, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz Hiszpanii spotkało się z uczniami podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w języku angielskim. Miały one na celu podnoszenie kompetencji językowych i wymianę międzykulturową. Szkolnemu Dniu Wolontariatu towarzyszyła idea dzielenia się wiedzą. Opiekunem wolontariuszy była Kinga Gąska nauczyciel bibliotekarz z PBW Filii w Mogilnie.
Wolontariusze zaprezentowali swoje kraje, opowiedzieli o zwyczajach, literaturze, słynnych budowlach i postaciach. Uczniowie przygotowali dla gości specjalny program artystyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności językowe, taneczne, a także dotychczasowe osiągnięcia szkoły.

Relacje prasowe

SPOTKANIERAMACH DZIECIĘCEJ AKADEMII CZYTANIA BAJEK
Tradycje i zwyczaje świąteczne w różnych krajach Europy. Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a same zajęcia wypadały w Mikołajki. Aby uświetnić spotkanie zaprosiliśmy przebywających w Bibliotece wolontariuszy, którzy opowiedzieli o tradycjach świątecznych w swoich krajach. Dzieci dowiedziały się, jak zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne obchodzone są na Ukrainie, w Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowinie. Wolontariusze przygotowali własne prezentacje zdjęć najbardziej charakterystycznych elementów świątecznych w ich krajach : zdobienie domów, potrawy, obrzędy religijne, witanie Nowego Roku, tradycje związane ze świętem Trzech Króli. Była też okazja do posłuchania najbardziej znanych kolęd w poszczególnych krajach.
Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki przekazane przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom.

BYDGOSZCZZS BUDOWLANYCH
Wolontariusze zostali zaproszeni do współpracy przez Zespół Szkół Budowlanych. Udało się zorganizować pięć lekcji dydaktycznych, na których Mirjana Nia, Mattia i Valentyn zaprezentowali najważniejsze informacje na temat swoich krajów.
Klasa I E wraz z wychowawczynią Joanną Piątkowską z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy we współpracy ze szkolnym wolontariatem zorganizowała spotkanie z wolontariuszami. Na spotkaniu Mirjana, Nia, Matrtia i Valentyn obejrzeli prezentację na temat naszego kraju, inscenizację legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wzięli udział w quzie na temat Polski, śpiewali polskie przeboje i „łamali sobie języki” powtarzając wyrażenia typu: „Chrząszcz brzmi w Trzcinie w Szczebrzeszynie…”. Wyjątkowa atmosfera spotkania sprawiła, że trudno było się pożegnać.

DZIEŃ ANIMATORA KULTURY
26 listopada 2013 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka uczestniczyła w organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Dniu Animatora Kultury. W Auli Atrium Dyrektor Biblioteki, Ewa Pronobis-Sosnowska prezentowała dotychczasowe osiągnięcia placówki, działania edukacyjne, bogatą ofertę zasobów bibliotecznych. Nawiązując do tematyki animacji kultury przygotowano specjalnie na tę okazję wystawę książek i najnowsze zestawienia bibliograficzne, opracowane przez pracowników Wydziału Informacyjno – Bibliograficznego. W spotkaniu uczestniczyli również wolontariusze z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny goszczący w instytucji w ramach programu „Być jak bibliotekarz”.