Wojewódzki konkurs frazeologiczny „Z sercem na dłoni“

Wojewódzki konkurs frazeologiczny „Z sercem na dłoni“

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 19 w Bydgoszczy biblioteka zaprasza uczniów kl. V‑VIII do udziału w wojewódzkim konkursie frazeologicznym z cyklu „W świecie ukrytych znaczeń” pt. „Z sercem na dłoni”.

Bieżący rok został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Rodziny Ulmów, dlatego celem konkursu jest kształtowanie postawy otwartości i gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Konkurs ma również inspirować uczniów do własnej twórczości literackiej oraz plastycznej.

Uczniowie mogą przystąpić do rywalizacji w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

Ze względu na przerwę świąteczną zmieniamy termin nadsyłania prac konkursowych: czekamy do 10 kwietnia 2024 roku.

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu (karta zgłoszenia i oświadczenie o zgodzie rodziców/opiekunów prawnych)

Ulmowie – prezentacja autorstwa Małgorzaty Tyczyńskiej

Opis alternatywny prezentacji