Wielka ucieczka

Wielka ucieczka

Naszym czytelnikom oferujemy pełny tekst książki pt. „Wielka ucieczka“ (dostęp po zalogowaniu się na platformie libra​.ibuk​.pl do 30 września 2022 r.) W bibliotece nie jest wymagane logowanie, a poza wewnętrzną siecią wystarczy użyć PIN‑u otrzymanego w wypożyczalni.

Publikacja wykładowcy akademickiego, laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, autora długoletnich badań nad zagadnieniami konsumpcji, biedy i dobrobytu zyskuje na aktualności w czasach niepewności i zmian. Autor opisuje w niej historię ludzkości uciekającej przed śmiercią i nędzą do dobrobytu, z którym w parze idą nierówności.

Okładka książki pt. "Wielka ucieczka" z napisem Nobel 2015, tytułem, nazwą autora i logotypem wydawnictwa.© PWN„Chcę pokazać, w jaki sposób postęp tworzy nowe nierówności, a także to, że nierówności mogą czasami być pomocne, bo wskazują drogę i motywują do działania – a czasami przeciwnie, przeszkadzać, kiedy ci, którzy zdołali uciec, chronią swoje pozycje uniemożliwiając ucieczkę innym. To historia, która była już opowiadana wielokrotnie, ale ja chcę ją opowiedzieć w nowy sposób. Łatwo jest założyć, że w ucieczce przed biedą chodzi tylko o pieniądze, o to, żeby mieć więcej i móc żyć bez tego dręczącego lęku o jutro. […] Pieniądze są bardzo ważnym elementem tej układanki, ale równie – a może nawet bardziej – ważne jest lepsze zdrowie i większe prawdopodobieństwo życia na tyle długo, aby osiągnąć powodzenie. Rodzice żyjący w ciągłym lęku o życie swoich dzieci, a często w realiach, w których to życie jest nieustannie zagrożone, matki rodzące po dziesięcioro dzieci po to, aby choć połowa z nich dożyła wieku dorosłego – tacy ludzie doświadczają niedostatku głębszego niż sam brak pieniędzy. Napisano wiele książek o bogactwie i o nierównościach, o tym, jak zdrowie i zamożność idą w parze. […] Ja staram się opowiedzieć te historie łącznie, mając nadzieję, że demografowie i historycy pozwolą ekonomiście zapuścić się na swój teren, ponieważ historia osiągania dobrobytu i dążenia do tego, co sprawia, że warto żyć, byłaby niekompletna, gdybyśmy skupili się tylko na części tego, co w tej sprawie istotne“. (z przedmowy autora)

Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie. O czym jest ta książka
ROZDZIAŁDobrobyt na świecie
CZĘŚĆ I. Życie i śmierć
ROZDZIAŁOd prehistorii do roku 1945
ROZDZIAŁUciec przed śmiercią w tropikach
ROZDZIAŁZdrowie we współczesnym świecie
CZĘŚĆ II. Pieniądze
ROZDZIAŁDobrobyt materialny w Stanach Zjednoczonych
ROZDZIAŁGlobalizacja i „wielka ucieczka”
CZĘŚĆ III. Pomoc
ROZDZIAŁJak pomóc tym, którzy zostali w tyle
Posłowie. Co dalej?
Bibliografia
Indeks

fragment okładki © PWN