Ucz się języków!

Ucz się języków!

Biblio­teka zaprasza na kier­masz taniej książki obco­ję­zycznej od 18 do 24 maja 2019 r. Na czy­tel­ników czeka lite­ra­tura piękna, pod­ręcz­niki do nauki i meto­dyczne dla nauczy­cieli, słow­niki, gra­ma­tyki, ćwi­czenia w języ­kach: angiel­skim, nie­mieckim, fran­cu­skim, hisz­pań­skim. Zapra­szamy!