Ucz się języków!

Ucz się języków!

Biblio­teka zaprasza na kier­masz taniej książki obco­ję­zycznej od 18 do 24 maja 2019 r. Na czytel­ników czeka lite­ra­tura piękna, podręcz­niki do nauki i meto­dyczne dla nauczy­cieli, słow­niki, grama­tyki, ćwiczenia w języ­kach: angiel­skim, niemieckim, fran­cu­skim, hisz­pań­skim. Zapraszamy!