Ucz się języków!

Ucz się języków!

Biblio­teka zaprasza na kiermasz taniej książki obcoję­zycznej od 18 do 24 maja 2019 r. Na czytel­ników czeka litera­tura piękna, podręcz­niki do nauki i metodyczne dla nauczy­cieli, słowniki, grama­tyki, ćwiczenia w językach: angiel­skim, niemieckim, francu­skim, hiszpań­skim. Zapra­szamy!