Świętujemy kolejne urodziny Bydgoszczy

Świętujemy kolejne urodziny Bydgoszczy

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się kolejne zajęcia poświęcone tematyce regionalnej. Nawiązywały do 677. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. Głównym celem było przybliżanie historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznawanie uczestników z baśniami, legendami i podaniami związanymi z Bydgoszczą i regionem.

Najważniejszym elementem spotkania było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Była to okazja do zaprezentowania najnowszej dwuczęściowej publikacji poetyckiej Jarka Jaruszewskiego „Magiczna Bydgoszcz”, która zawiera legendy i baśnie napisane wierszem. Dodatkowo wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Pan Twardowski”, „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści”.

W dalszej części spotkania starsi uczniowie rozwiązywali quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorowały najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie wzięli też udział w grze planszowej „Bydgoszcz – wielki wyścig”. Na zakończenie wszyscy otrzymali drobne upominki.

Oprac. i fot. Grażyna Ruta-Balińska