Światowy Dzień Savoir-Vivre w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Światowy Dzień Savoir-Vivre w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Savoir-Vivre. Wyrażenie savoir-vivre oznacza „sztukę życia”. Pochodzi ono z języka francuskiego, w którym „savoir” to: znać, wiedzieć, umieć, natomiast słowo „vivre” – oznacza żyć. Jest to więc zbiór zasad obejmujących dobre maniery, bon-ton, ogładę, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie. Z tej okazji, nawiązując też do hasła przewodniego XII edycji Dziecięcej Akademii Czytania Bajek „Wspólne czytanie daje dobre wychowanie”, zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne „Poznajemy zasady dobrego zachowania” dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I‑III. Nasze działanie było jedną z form wspierania szkół i przedszkoli w realizacji priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie „Promowania zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach”.

Rozpoczęciem zajęć była krótka pogadanka oparta na książkach: „Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci” Joanny Krzyżanek oraz „Jak nauczyć dzieci dobrych manier” Jennifer L. Scott. W dalszej części zaproponowaliśmy dzieciom fragmenty książki „Dobre maniery Cecylki Knedelek” Joanny Krzyżanek, która w zabawny sposób porusza temat zasad savoir-vivre’u w domu i szkole. Uczestnicy mieli okazję do rozmowy i dyskusji na temat przeczytanego utworu oraz tego, czy warto stosować zasady dobrego wychowania w życiu codziennym. Podsumowaniem zajęć była wspólna konkluzja, że savoir-vivre to nic innego jak życzliwość i szacunek w stosunku do innych osób. Na zakończenie spotkania w bibliotece uczestnicy wykonywali własne ilustracje przeczytanych utworów.

Okładka książki pt. "Dobre maniery".© Jedność

© PBW

Celem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Grzbiety książek i motyle na banerze "Cała Polska czyta dzieciom".© Fundacja ABC