Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Nauczyciele bibliotekarze i zainteresowani tematyką edukacji regionalnej uczestniczyli 14 marca w seminarium „REGIONALIZMBIBLIOTECE, BIBLIOTEKAREGIONIE”, którego organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy. Zaproszeni goście zapoznali zebranych z udziałem swoich bibliotek w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań przeszłością regionu oraz zachodzącymi w niej procesami . Prelegenci zwracali uwagę na właściwe zaangażowanie całego środowiska bibliotekarskiego i edukacyjnego w działania wynikające z realizacji edukacji regionalnej.

Spotkanie było zorganizowane w związku z wyzwaniami edukacyjnymi związanymi z potrzebą kształcenia dzieci i młodzieży w duchu poszanowania wartości i tradycji regionu. Dla wielu
nauczycieli bibliotekarzy seminarium stało się okazją do integracji oraz możliwości poznania partnerów w edukacji regionalnej.

Tematyka wystąpień:

  • Regionalizm w bibliotece – Renata Grabowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
  • Biblioteka w muzeum – Magdalena Fiałkowska, kierownik Biblioteki w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Anna Imbierowicz – starszy bibliotekarz
  • Edukacja regionalna w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pruszcz – Aleksandra Rosińska-Burek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu
  • Biblioteka nieoczywista – Łukasz Nalewajk – nauczyciel i Tadeusz Krajewski, kierownik Biblioteki Literatury Fantastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy
  • Kobiety historią pisane” – prezentacja wystawy – Małgorzata Kalinowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty
  • Innowacja pedagogiczna „O czym szumi Brda – edukacja regionalna” – Agnieszka F. Handzel i Anna Kraszkiewicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w
    Bydgoszczy

Seminarium poprzedziło otwarcie wystawy „Kobiety historią pisane”, będącej częścią projektu wieloletniego pt. „Poznaj bydgoskich bohaterów”.

Prelegenci i organizatorzy seminarium pozują przy banerze z nazwą biblioteki.

FOTORELACJA