Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłaszamy laureatów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posiedzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. dokonała oceny prac konkursowych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgodność prezentacji z zasadami booktalkingu,
– pomysł, kreatywność, ekspresję,
– poprawność językową,
– oryginalność prezentacji.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podczas konferencji BIBLIOTEKAWSPÓŁPRACACYBERPRZESTRZEŃ.

Lista laureatów