Rozstrzygnięcie konkursu o Harrym Potterze

Rozstrzygnięcie konkursu o Harrym Potterze

Wojewódzki konkurs dla uczniów klas 4 – 8 został ogłoszony z okazji 25. rocznicy pierwszego wydania książki „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling. W regulaminowym czasie od 23 maja do 1 czerwca zarejestrowano odpowiedzi 283 uczestników z 98 szkół z całego województwa (z Białych Błot, Buszkowa, Bydgoszczy, Chalina, Chełmży, Czarnego, Dobrzynia nad Wisłą, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Inowrocławia, Kościelca, Lipna, Nowogrodu, Paterka, Piasków, Radomic, Sępólna Krajeńskiego, Sławska Wielkiego, Solca Kujawskiego, Starogrodu, Szczuki, Torunia, Węgierska, Włocławka, Zakrzewa, Żołędowa).

Maksymalna liczba punktów, jaką mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 34, a średnia punktacja – 26,9.

Komisja konkursowa dokonała oceny formularzy konkursowych na posiedzeniu 2 czerwca 2022 r. Jury w składzie: dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska oraz Iwona Gurtowska, Ryszard Karczewski, Małgorzata Kalinowska, wyłoniło następujących laureatów (w nawiasie czas przesłania formularza konkursowego):

I miejsce: Franciszek Bura 34 pkt. (23.5.22 17:13:45) – Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji „Wiedza“ we Włocławku

II miejsce: Dominika Ostrowska 34 pkt. (23.5.22 17:19:30) – Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

III miejsce: Adam Borowski 34 pkt. (23.5.22 17:42:31) – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Wyróżnienia:

Oliwia Białucha 34 pkt. (23.5.22 22:22:20) – Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

Anna Wielebska 34 pkt. (26.5.22 13:54:43) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku

Lena Kucharzewska 34 pkt. (27.5.22 17:13:14) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku

Anna Buzalska 34 pkt. (29.5.22 9:44:06) – Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk w Sławsku Wielkim

Anna Breitenbach 34 pkt. (29.5.22 12:32:18) – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu

Wiktoria Gralla 34 pkt. (30.5.22 18:27:50) – Szkoła podstawowa nr 5 im Jana Pawła II w Chełmży

Agata Grzyb 34 pkt. (30.5.22 20:49:10) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy

Antonina Tazbir 34 pkt. (30.5.22 21:11:36) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy

O miejscach zdecydował czas przesłania odpowiedzi.

O terminie i sposobie przekazania nagród i upominków laureaci zostaną poinformowani mailowo. Przypominamy, że warunkiem odebrania nagród jest dostarczenie wypełnionego formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wielu uczestników konkursu wykazało się bardzo dużą wiedzą uzyskując wysokie wyniki. Dziękujemy wszystkim uczniom i serdecznie gratulujemy laureatom!