Romantyzm polski

Romantyzm polski

Zestawienie bibliograficzne wybranych wydawnictw zwartych oraz artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

rom-pol

Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu. W tym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek nowej epoki. W uchwale czytamy m.in.:

Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.