Rok w krainie wartości

Rok w krainie wartości

Pod koniec czerwca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy odbyła się uroczystość pod hasłem „Rok w krainie wartości”. Było to podsumowanie zrealizowanej w bieżącym roku szkolnym innowacji pedagogicznej „Czytam, lubię i szanuję – z książką w krainę wartości”. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas IIIII ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy, którzy uczestniczyli w naszym projekcie przez cały rok szkolny od września 2021 do czerwca 2022, oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją podsumowującą cały cykl spotkań z uczniami. Wartości, które omawialiśmy w poszczególnych miesiącach to: przyjaźń, życzliwość, tolerancja, radość, szacunek dla starszych, miłość, solidarność, troska o środowisko, poczucie przynależności i bezpieczeństwo. Następnie uczestnicy wysłuchali dwóch wystąpień zaproszonych gości. Wykład dr Katarzyny Marszałek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. „Czytanie dodaje skrzydeł” podkreślał ważną rolę oraz wpływ czytania i książek na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dzieci. Z kolei dr hab. Monika Nawrot-Borowska z UKW w Bydgoszczy wprowadziła uczniów w trochę już zapomniany świat zabaw i zabawek dziecięcych sprzed lat prelekcją „Podróż z książką do krainy starych zabawek”.

Na zakończenie uczestnicy mogli obejrzeć efekty swojej całorocznej pracy – plakaty zawierające chmurki tematyczne, na których uczniowie zapisywali swoje własne przemyślenia dotyczące omawianych wartości. Są one prezentowane w sali Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek na temat wartości z zasobów biblioteki. Każdy uczeń otrzymał drobny upominek, a nauczyciele okolicznościowe dyplomy.

Oprac. i fot. Grażyna Ruta-Balińska