RecytatOrator – wyniki konkursu

RecytatOrator – wyniki konkursu

Pałac Młodzieży oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprosiły uczniów starszych klas szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji RecytatOratora pt. „Życie na huśtawce, czyli młodzi w dorosłym świecie“ – wyjątkowego konkursu dla miłośników literatury. Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2022 w Pałacu Młodzieży.

Uczestnicy przygotowali wystąpienie składające się z recytacji wybranego fragmentu prozy oraz przemówienia uzasadniające jego wybór. W tym roku tematem konkursu były przeżycia młodych ludzi wkraczających w dorosłość.

Wystąpienia oceniało jury w składzie: Małgorzata Trofimiuk (aktorka Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy) oraz Luiza Kubowicz-Dorosz (kierownik Działu Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży).

Wyniki:

  1. miejsce: Antonina Dekowska (ZS 16)
  2. miejsce: Anna Barańska (ZS 16)
  3. miejsce: Mikołaj Mrozowski (SP 31)
  • wyróżnienie: Maria Bukowska (SP 14)
  • wyróżnienie: Zuzanna Szczepańska (SP 31)

W przerwie między prezentacjami a ogłoszeniem wyników kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Ewa Bedełek zaprezentowała interesujące współczesne powieści o wkraczaniu młodych osób w dorosłość.

Wydarzenie zostało wyróżnione Bydgoskim Grantem Oświatowym.