Przedmiotowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACYSAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ BYDGOSKICH

Kolejne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich odbyło się 19 października 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Tym razem o różnych formach promocji czytelnictwa w szkołach ponadgimnazjalnych opowiedziały koleżanki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy i koleżanka z Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Spotkanie było również okazją do uaktualnienie wiedzy na temat książek, nowości na rynku wydawniczym, dotyczących problematyki czytelnictwa i czytania. Zakończyliśmy refleksjami nad warsztatem pracy nauczyciela bibliotekarza oraz możliwościami i ograniczeniami w zakresie promocji czytelnictwa w szkole.

15 czerwca 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich. Tym razem przedmiotem szkolenia były zagadnienia:

  • Noc Bibliotek formą promocji bibliotek i czytelnictwa
  • Praca z czytelnikiem opornym
  • Webinaria – internetowe seminaria dla nauczycieli bibliotekarzy
  • Promowanie książki metodą booktalking ( wprowadzenie do konkursu )
  • Tworzenie quizu w aplikacji Quizizz

1 marca 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich. Celem szkolenia było dzielenie się wiedzą i pomysłami dotyczącymi upowszechniania czytelnictwa oraz promocja działań bibliotek w tym zakresie. Zaprezentowano formy pracy z czytelnikiem w Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy, Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy, Szkole Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy i innych bibliotekach szkolnych miasta. Wskazano na święta biblioteczne, które są okazją do popularyzacji czytelnictwa, podkreślenia roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nauczyciele bibliotekarze poznali również narzędzie Tagxedo – tworzenie chmur wyrazów. Podczas dyskusji wyodrębniono najskuteczniejsze, zdaniem uczestników spotkania, formy promocji czytelnictwa. Nawiązano również do hasła tegorocznego Tygodnia Biblioteki – „Biblioteka inspiruje”. Wskazano na rolę nauczyciela bibliotekarza jako animatora, inspiratora czytelnictwa.

16 grudnia 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego odbyło się spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich.
Zgodnie z programem zebrania omówiono kontrakt, zawierający nazwę sieci, temat – problem, który jest przedmiotem pracy sieci oraz cel jej funkcjonowania. Ustalono zadania koordynatora i członków sieci (wzajemne zobowiązania m.in. zasadę dzielenia się doświadczeniem, pomysłami, materiałami, – „nie tylko biorę, ale również daję”). Przyjęto sposób komunikowania się pomiędzy spotkaniami oraz miejsce i rodzaj spotkań członków sieci.

W pierwszej części szkolenia nauczyciele bibliotekarze starali się ustalić, co wiemy o kompetencjach czytelniczych naszych uczniów i nauczycieli? Zaprezentowano również wybrane metody upowszechnianie czytania dla przyjemności, zachęcania do sięgania po różnego rodzaju literaturę, rozwijania świadomości literackiej czytelników.

Drugą część zebrania stanowiło spotkanie autorskie z prof. Andrzejem S. Dyszakiem, autorem książki „Gwara miejska bydgoszczan”.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ BYDGOSKICH

16 listopada 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marian Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie konsultacyjne nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich. Jednym z celów zebrania było zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich, w związku z planowaniem działań wspierających biblioteki szkolne przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Przedstawiono również ofertę szkoleniową Biblioteki dla nauczycieli i uczniów. Uczestnicy zebrania przyjęli z zainteresowaniem propozycję utworzenia przedmiotowej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich. W tym celu zaplanowano kolejne spotkanie w grudniu 2015 roku.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie zadań szkół i bibliotek pedagogicznych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.