Nowości pedagogiczne – grudzień

Nowości pedagogiczne – grudzień

Bezpieczeństwo : programy promocji / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V – podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu – jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim między innymi rozważania o inicjatorach i organizatorach działań, o grupach społecznych, które należy objąć szczególnym oddziaływaniem w zakresie tej promocji, oraz o wykorzystaniu zdobyczy techniki w promowaniu bezpieczeństwa. 

Edukacja w PRL / pod redakcją Moniki Wiśniewskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
Sygn. 162530

Czytając kolejne części książki, Czytelnik szybko zrozumie, jak tragicznym okresem wpływającym na naszą teraźniejszość był czas PRL. Eksperyment tzw. polityki oświatowej pozbawił kolejne pokolenia umiejętności odnajdywania się w złożonym świecie. Efektem edukacji szkolnej stało się powszechne mniemanie o niezmienności świata, a w konsekwencji pozbycie się pojęć i stanów już niedostępnych.

Filmoterapia : teoria i praktyka / Małgorzata Kozubek. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Małgorzaty Kozubek jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu naukowym opracowaniem zagadnienia filmoterapii. […] Przesłanki tej metody autorka analizuje w rozległym kontekście kultury terapeutycznej, a także w ramach problematyki stricte filmoznawczej, związanej z percepcją filmu”.
Tadeusz Szczepański
 „Małgorzata Kozubek zadaje pytanie o możliwości teoretyczne, a także o szanse praktycznej skuteczności wykorzystania filmu do psychoterapii, a zwłaszcza do psychoterapii stosowanej w ramach resocjalizacji młodzieży społecznie nieprzystosowanej. Tak określony cel książki może mieć zastosowanie podwójne, teoretyczne i praktyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny humanistyki jest wartością rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubelski

Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie / Adolf E. Szołtysek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Monografia „Filozofia kształcenia“ stanowi dopełnienie monografii „Filozofia pedagogiki“ i monografii „Filozofia edukacji“. Oś monografii wyznaczają dwie diady: biologiczne rozwijanie człowieka – kulturowe kształtowanie człowieka, wydobywanie predyspozycji wrodzonych człowieka – edukacyjne kształtowanie człowieka.
Fragment Wstępu

Gdy dziecko ma problemy z czytaniem / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego, czyli umiejętność czytania, jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinni opanować uczniowie w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest to warunek co prawda nie wystarczający, ale bezwzględnie konieczny do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji. Książka ta adresowana jest zarówno do terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, jak i do rodziców chcących pomóc swoim dzieciom w opanowaniu trudnej sztuki czytania. Zawiera ona szereg praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dzieckiem mającym trudności w czytaniu.

Godzina wychowawcza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksandra Szyłło. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wychowania nigdy nie traci aktualności: przez system edukacji przechodzą kolejne pokolenia i właśnie tam, w szkole, kształtują się przyszli obywatele. A przynajmniej tak powinno być. Tymczasem kolejne reformy i próby udoskonalenia systemu wcale nie sprawiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczyciele i wreszcie uczniowie mają tylko wrażenie pogłębiającego się chaosu, a niektórzy nie wahają się porównywać współczesnej szkoły do koszar czy więzienia. Aleksandra Szyłło postanowiła zbadać, dlaczego polska edukacja od lat zmaga się z tak poważnymi problemami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specjaliści od edukacji i wychowania, odpowiadają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przywołują też wspomnienia i dzielą się własnymi doświadczeniami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wychowanie.

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamińska. – Wydanie 2. poprawione. – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Constrains – teoria ograniczeń) to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie (ograniczenia rozumiane są jako czynniki spowalniające realizację wyznaczonych celów). Poradnik w prosty sposób omawia teorię ograniczeń oraz prezentuje sprawdzone rozwiązania, stanowiące autorskie pomysły dotyczące praktycznego zastosowania narzędzi TOC, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nieposiadającymi jeszcze umiejętności czytania i pisania. Książka została stworzona z myślą o twórczych i poszukujących niestandardowych rozwiązań metodycznych nauczycielach, którzy chcą uczynić proces edukacyjny wychowanków fascynującą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi / Gill Hasson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecznie niezadowolony szef. Teściowa, która przy każdej sposobności wypomina ci przypalony zeszłoroczny obiad. Przyjaciółka, która odwołuje wszystkie spotkania „za pięć dwunasta”. Współpracownik, który krytykuje wszystkie twoje pomysły, ale broni się przed podaniem własnych. Nastoletni syn, który mamrocze pod nosem obelgi i przekleństwa.
Wśród trudnych ludzi znajdziemy osoby jawnie agresywne i wrogie, agresywne w sposób pośredni oraz osoby bierne sprawiające wrażenie bezwolnych i ulegających wszelkim wpływom. To samo zachowanie w jednej sytuacji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące złość i frustrację.
Gill Hasson prowadzi nas przez galerię trudnych postaci, pokazując, z czego wynikają zachowania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z problemowych sytuacji, szanując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podziałów, ale zachęca do empatii, słuchania i zrozumienia drugiej strony. Pokazuje, że choć nasz wpływ na zachowania innych osób jest ograniczony, możemy umiejętnie pokierować własnym postępowaniem i nie dopuścić do tego, by relacje z trudnymi ludźmi zatruwały nam życie. Dzięki tej książce:
‑zrozumiesz przyczyny trudnych zachowań innych osób;
‑dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje stanowisko i sprzeciwić się zachowaniom, których nie akceptujesz;
‑poznasz sposoby spokojnego radzenia sobie w relacji z osobami agresywnymi, stosującymi manipulację i nadmiernie krytycznymi;
‑dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zrezygnować z relacji.

Co wolno dziecku? : rozsądne ustalanie granic / Martin Herbert ; przekład Ewa Jusewicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie sprawiało kłopotów wychowawczych. Nieumiejętnie je karząc lub zbytnio im pobłażając, popełniamy błąd. Martin Herbert podpowiada:
‑jak ustanawiać jasne granice w relacjach z dziećmi,
‑jak asertywnie wskazywać im właściwe postępowanie,
‑jak uczyć odpowiedzialności,
‑jak wyciągać konsekwencje z niepożądanych postaw.
Wskazówki autora pomogą ci wprowadzić pozytywną dyscyplinę i wychować rozsądne, mające wysokie poczucie własnej wartości dziecko.

Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kilkuletnich poszukiwań naukowych i badań empirycznych prowadzonych w trakcie studiów doktoranckich, a także zainteresowań bliskich tyflopedagogice stała się empiryczna analiza sytuacji edukacyjnej i społecznej uczniów z niepełnosprawnością wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Przedmiotem żywych dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i decydentów oświatowych, nauczycieli oraz rodziców, jest w ostatnich latach edukacja włączająca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teoretycznych i potencjału praktycznego tej, coraz bardziej popularnej, koncepcji kształcenia niesegregacyjnego na tle innych możliwości realizowania obowiązku szkolnego: edukacji integracyjnej i specjalnej. Weryfikacja cech swoistych dla każdej z form edukacji odbyła się z udziałem grupy uczniów szczególnie wymagających adekwatnej reakcji szkoły na specjalne potrzeby edukacyjne, a jednocześnie wrażliwych na jej brak – uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydawnictwo​.uksw​.edu​.pl
www​.terytoria​.com​.pl
www​.impulsoficyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.blizejprzedszkola​.pl/​w​y​d​a​w​nictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu