Noc Muzeów ’22

Noc Muzeów ’22

Minęła kolejna Noc Muzeów. Po pandemicznej przerwie mogliśmy ponownie spotkać się w progach Muzeum Oświaty. Co roku w majowy weekend organizowana jest Europejska Noc Muzeów i, jak co roku, na odwiedzających muzea czekała moc atrakcji. Główną ideą tego wydarzenia jest popularyzacja muzealnych kolekcji wśród szerokiej publiczności. Nocnemu zwiedzaniu towarzyszą liczne wernisaże, prelekcje, warsztaty, koncerty i pokazy.

W tym roku przygotowaliśmy dla zwiedzających wernisaż wystawy pt. „Papież Polak patronem woj. kujawsko-pomorskiego”. Skąd pomysł na przygotowanie takiej właśnie wystawy? Po pierwsze 18 maja będziemy obchodzić 102 rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Po drugie pandemia nie pozwoliła na realizację tejże wystawy, która została zaplanowana wcześniej dla uczczenia obchodów setnej rocznicy urodzin papieża. I po trzecie, nasze województwo jest jedynym regionem, którego patronem jest Papież-Polak. Święty Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego od kilku lat. W odpowiedzi na papieską decyzję zatwierdzającą patronat, 27 marca 2017 r. Sejmik przez aklamację przyjął specjalne stanowisko. Marszałek województwa, Piotr Całbecki w wystąpieniu poprzedzającym przyjęcie dokumentu mówił: „Patronat ten to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby”.

Realizacja wystawy była możliwa dzięki artystom, którzy udostępnili na wystawę swoje prace: Maria Podgórska-Ritter, Anna Osińska, Małgorzata Miziniak, Zbigniew Tubisz, Waldemar Zyśk, Aleksander Dętkoś, Eleonora Beren-Benedykt oraz Hanna Mierzwa. Wernisaż wystawy wzbogaciła prelekcja Pawła Konkola pt. „Nie byłoby tego Papieża Polaka”. Ponadto zaprezentowaliśmy zbiory z prywatnej kolekcji pana Czesława Frydy, mieszkańca Tucholi, prywatnie emerytowanego nauczyciela Technikum Leśnego w Tucholi. A w ramach tzw. „Wirtualnej nocy w muzeach” Anna
Kraszkiewicz przygotowała dla zwiedzających prezentację pt. „Szlaki papieskie – filmowo – poetycka wędrówka po miejscach odwiedzanych przez Jana Pawła II”.

Gościem specjalnym wernisażu był Jan Szopiński – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za tak liczne przybycie.

Do zobaczenia za rok!

Opracowała: Joanna Grabowska-Janowiak

Program wydarzenia w Muzeum Oświaty obejmował również zwiedzanie wystaw stałych muzeum:

  • Szkoła naszych dziadków i pradziadków” – zaprosiliśmy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudziestolecia międzywojennego (pogadanka o każdej pełnej godzinie od 19:00 do 23:00).
  • Szkolnictwo w okresie PRL” – wystawa wspomnień dla wszystkich, którzy w tym okresie z tornistrem na plecach wędrowali do szkoły.
  • Drogi zdobywania zawodu nauczyciela” – wystawa przeznaczona w szczególności dla nauczycieli i osób związanych z oświatą.
  • Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939 – 1945” – wystawa o życiu i tragicznej śmierci bydgoszczan w tym okresie.
  • Marian Rejewski – genialny bydgoszczanin, matematyk i kryptolog” – każda z odwiedzających osób miała możliwość wykorzystania w praktyce symulatora Enigmy.Logotypy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i jej wydziału - Muzeum Oświaty.