Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu i poruszaniu się, pragnących skorzystać z zasobów i usług biblioteki