Najpiękniejsze baśnie świata – zajęcia edukacyjne

Najpiękniejsze baśnie świata – zajęcia edukacyjne

Zamek i inne ilustracje z baśni.Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy oraz Tygodnia Bibliotek w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia edukacyjne pod nazwą „Najpiękniejsze baśnie świata”. Wprowadzeniem do zajęć było obejrzenie i omówienie wystawki, na której znalazły się najbardziej znane i popularne baśnie i bajki polskich i obcych autorów z bogatych zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Podobnie jak na poprzednich zajęciach najważniejszym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wybrane przez nas opowieści to „Pinokio” Carlo Collodiego oraz „Alicja w krainie czarów” Lewisa Carolla.

W ostatniej części uczestnicy rysowali bohaterów przeczytanych bajek, a na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcia. Ostatnie spotkania przed wakacjami odbędą się w czerwcu.

Celem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.


Kolorowy logotyp "Cała Polska Czyta Dzieciom" © Fundacja ABC XXI