Konkurs „Marian Rejewski – pogromca Enigmy“

Konkurs „Marian Rejewski – pogromca Enigmy“

W sobotę (3 grudnia) rusza konkurs internetowy dla uczniów klas 6 – 8 i szkół ponadpodstawowych, który polega na wykazaniu się wiedzą i umiejętnością sprawnego poszukiwania informacji, głównie ze źródeł cyfrowych. O godz. 17.00 ukaże się formularz internetowy zawierający 22 pytania o zróżnicowanym stopniu trudności oraz jedno zadanie do wykonania – ukończenie Szkoły Szyfrów (wirtualnego pokoju zagadek). Droga do zwycięstwa wiedzie poprzez wypełnienie formularza online w ciągu maksymalnie 120 minut.

Można otworzyć formularz na nowej karcie lub wypełnić go w poniższym okienku.


Konkurs potrwa do 16 grudnia (do godz. 21.00). 

Uczestnikom konkursu rekomendujemy skorzystanie z pakietu źródeł wiedzy.

Cele konkursu, warunki uczestnictwa i szczegóły przebiegu opisane są w regulaminie.

[Nie znaleziono pliku]

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych

Zapraszamy do zabawy i rywalizacji.