Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego

Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego

9 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Greckiego. Jest to dzień, w którym Grecy i miłośnicy Grecji świętują rolę, jaką odegrał język grecki w kulturze światowej. Data obchodów tego dnia nie jest przypadkowa – wiąże się z dniem śmierci Dionisiosa Solomosa (Διονύσιος Σολωμός) – greckiego poety, twórcy poematu „Hymn do wolności”, który w 1864 roku stał się greckim hymnem narodowym.

Solomos jako pierwszy włączył do nowogreckiej literatury tradycje ludowe: pieśni gminne oraz dorobek renesansowej literatury kreteńskiej. Ponadto, w swojej twórczości konsekwentnie stosował grecki język mówiony – demotyk, nadając kształt współczesnemu językowi greckiemu.

Święto języka greckiego ma na celu podkreślenie fundamentalnej roli języka greckiego i jego wkładu w rozwój umiejętności czytania i pisania w Europie i na świecie. Grecki pozostaje językiem, który znacznie wzbogaca międzynarodowy dyskurs naukowy, bardziej niż jakikolwiek inny. Rozwinął, ukształtował i dał początek większości teorii naukowych, myśli filozoficznych i literatury w większości współczesnych języków świata zachodniego. Nic dziwnego, że fraza „Grecy mają na to słowo” jest używana przez anglojęzycznych mieszkańców świata za każdym razem, gdy napotykają trudności w opisaniu przedmiotu lub pomysłu.

Poświętujmy więc i zajrzyjmy do którejś z tych książek:

Chwała Aten : dzieje najwspanialszej cywilizacji na świecie / Anthony Everitt ; przełożyli Adam Bukowski i Jacek Środa. – Wydanie I. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., 2017, sygnatura 164779

Grecja / Stefania Ratto ; [tł. Małgorzata Andrzejewska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Arkady“, cop. 2011, sygnatura 156780

Grecja : gorzkie pomarańcze / Dionisios Sturis. – Wydanie II rozszerzone. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright © 2019, sygnatura 172519

Grecka mozaika / Hanna Cygler. – [Poznań] : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., © 2014, audiobook sygnatura OgMP3- 150

Grecy i Wielka Grecja : zwiedzasz, odkrywasz, poznajesz / z wł. przeł. Hanna Cieśla ; [red. Ewa Trzeciak]. – Warszawa : „Bertelsmann Media“, 2001, sygnatura 136798

Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu : zarys / Stanisław Stabryła. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygnatura 144972

Liryka grecka : wybór tekstów i komentarz : praca zbiorowa. T. 1, Jamb i elegia / pod red. Jerzego Danielewicza ; oprac. Krystyna Bartol. – Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1999, sygnatura 140739

Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz ; [przeł. z jęz. grec. Włodzimierz Appel et al.]. – Wyd. 3. – Wrocław, Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, sygnatura 107102

Literatura Grecji starożytnej. 1, Epika – liryka – dramat / pod red. Henryka Podbielskiego. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005, sygnatura 144656

Mitologia starożytnej Grecji / Michał Pietrzykowski ; [rozdz. Dziedzictwo oprac. Andrzej Dulewicz]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygnatura 94844

Mity dla dzieci / Grzegorz Kasdepke ; ilustrowała Ewa Poklewska-Koziełło. – Wydanie IX w tej edycji. – Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2018, sygnatura 165328

Mity greckie / Stanisław Srokowski. – Wyd. 4, uzup. – Wrocław : „Światowit“, 2002, sygnatura 158107

Moja wielka grecka przygoda : pogodna opowieść o własnym domu w kraju słońca, wina i oliwek / John Mole ; tł. Michał Łabędzki – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2012, sygnatura 156600

Mormoluke : książka do nauki języka starogreckiego / Małgorzata Borowska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1996, sygnatura 131735

Poeci Nowej Grecji / wybrał, przełożył [z grec.], wstępem i komentarzami opatrzył Janusz Strasburger. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Warszawa : „Czytelnik“, 1987, sygnatura 110980

Sokrates : filozofia męża sprawiedliwego / Ryszard Legutko. – Poznań : Zysk i S‑ka Wydawnictwo, cop. 2013, sygnatura 156534

Starożytna Grecja : od prehistorii do czasów hellenistycznych / Thomas R. Martin ; przełożył Jan Szkudliński. – Wydanie trzecie. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022, sygnatura 175144

Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego / Maria Nowicka. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988, sygnatura 155165

oprac. Alina Melnicka-Zygmunt

Znajdź książki o języku greckim w katalogu biblioteki

Regał z książkami o Grecji i języku greckim.© PBW